course-details-portlet

BEV2102 - Biomekanikk og måling av bevegelse og fysisk aktivitet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i bruk av biomekanikk i måling og analyse av menneskelig bevegelser og fysisk aktivitet. Gjennom øvinger skal studentene lære å analysere krefter (statikk og dynamikk) som skaper bevegelse (kinematikk) og å utføre kvantitative målinger av bevegelse innen ulike treningsrelaterte øvelser og i fysisk aktiviteter. Emnet fokuserer på anvendelse av biomekanikk ved hjelp av øvinger, demonstrasjoner, og praksis i måling og analyse av bevegelser og fysisk aktivitet ved bruk av kraftplater, 3D kamerasystem, kroppsbårne sensorer, og video-vektor systemer. Studentene vil få påbegynnende sertifisering som erfarne brukere av dette utstyret i NextMove kjernefasiliteter ved NTNU og vil ha ferdigheter til å operere selvstendig på bevegelseslab etter fullført emne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om biomekanikk i helkropps- og leddbevegelser

Studenten har kunnskap om ulike måleinstrument og analyser for evaluering av bevegelser og fysisk aktivitet

Ferdighet

Studenten skal kunne

 • anvende analyse av kraftdiagrammer på både helkropps- og leddbevegelser
 • beregne arbeid og effekt av helkroppsbevegelser
 • beregne (vinkel-)hastighet og (vinkel-)akselerasjon fra posisjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • beregne (vinkel-)hastighet og vinkel/posisjon fra (vinkel-)akselerasjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • utkommet av biomekaniske analyser av helkropps- og leddbevegelse
 • anvende basale trigonometriske operasjoner i forhold til vektorkomponering og -dekomponering
 • løse ligninger med en ukjent
 • anvende ulike måleinstrument (kraftplater, 3D kamerasystem, kroppsbårne sensorer, og video-vektor systemer) på en slik måte at en sertifisering som en erfaren (NextMove) bruker av måleutstyr oppnås.
 • analysere og rapportere utkomme fra ulike måleinstrumenter
 • vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike instrumenter for målinger i ulike populasjoner

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • presentere både muntlig og skriftlig (rapport) eget arbeid
 • anvende biomekanikk og måling av bevegelse i praktiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 84 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk. Ukentlige forelesninger og øvinger hvor innføring av biomekaniske prinsipper og analyser blir vektlagt. Ukentlig praktisk orienterte forelesninger/øvinger om måling av bevegelse og fysisk aktivitet i lab/felt.

Obligatoriske aktiviteter

70% deltakelse på øvinger og obligatorisk innlevering av rapport

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk gruppeøving og rapport

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent og består av følgende tre komponenter.

 1. Én obligatorisk gruppeøving innen biomekanikk
 2. Én obligatorisk grupperapport innen måling av bevegelse og fysisk aktivitet
 3. Minimum 70% oppmøte til øvingstimer

Alle tre komponenter må være godkjent for at den obligatoriske aktiviteten godkjennes.

Eksamen i emnet består av en todelt vurdering:

 1. 3-timers individuell skriftlig eksamen i biomekanikk (teller 60% av total karakter)
 2. Grupperapport i måling av bevegelse og fysisk aktivitet (teller 40% av total karakter)

Både delvurdering 1) og 2) må være bestått for at eksamen skal være bestått. Ved gjentak av eksamen må både delvurdering 1) og 2) taes på nytt.

I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

BEV2008 Evaluering av fysisk form og prestasjon

BEV2006 Trening og prestasjon

BEV1010 Motorikk

BEV1011 Idrettsfysiologi

BEV1012 Statistikk og metode

BEV1013 Fysisk aktivitet og helse

BEV1014 Bevegelsesapparatetes anatomi

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2005 7.5 HØST 2022
BEV2101 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU