course-details-portlet

BEV2102 - Biomekanikk og måling av bevegelse og fysisk aktivitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i bruk av biomekanikk i måling og analyse av menneskelig bevegelser og fysisk aktivitet. Gjennom øvinger skal studentene lære å analysere krefter (statikk og dynamikk) som skaper bevegelse (kinematikk) og å utføre kvantitative målinger av bevegelser innen ulike treningsrelaterte øvelser og i fysisk aktivitet.

Emnet fokuserer på anvendelse av biomekanikk ved hjelp av øvinger, demonstrasjoner og praksis i måling og analyse av bevegelser og fysisk aktivitet ved bruk av kraftplater, 3D kamerasystem, kroppsbårne sensorer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • biomekanikk i helkropps- og leddbevegelser
 • ulike måleinstrument og analyser for evaluering av bevegelser og fysisk aktivitet

Ferdighet

Studenten skal kunne

 • anvende analyse av kraftdiagrammer på både helkropps- og leddbevegelser
 • beregne arbeid og effekt av helkroppsbevegelser
 • beregne (vinkel-)hastighet og (vinkel-)akselerasjon fra posisjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • beregne hastighet og posisjon fra kraft/akselerasjon i helkroppsbevegelser
 • anvende basale trigonometriske operasjoner i forhold til vektorkomponering og -dekomponering
 • løse ligninger med en ukjent
 • anvende ulike måleinstrument (kraftplater, 3D kamerasystem, og kroppsbårne sensorer).
 • analysere og rapportere utkomme fra ulike måleinstrumenter
 • vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike instrumenter for målinger i ulike populasjoner

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • presentere både muntlig og skriftlig (rapport) eget arbeid
 • anvende biomekanikk og måling av bevegelse i praktiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 84 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid/laboratorieaktivitet. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Datainnsamling
 • Grupperapport innen biomekanikk
 • Grupperapport innen måling av fysisk aktivitet

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent og består av følgende tre komponenter:

 1. Deltakelse i to (2) datainnsamlinger i laboratorium og felt
 2. Grupperapport innen biomekanikk
 3. Grupperapport innen måling av fysisk aktivitet

I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

BEV2008 og BEV2009. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2005 7.5 HØST 2022
BEV2101 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU