course-details-portlet

BEV2102 - Biomekanikk og måling av bevegelse og fysisk aktivitet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 2/5 7 dager
Skriftlig skoleeksamen 3/5 3 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i bruk av biomekanikk i måling og analyse av menneskelig bevegelser og fysisk aktivitet. Gjennom øvinger skal studentene lære å analysere krefter (statikk og dynamikk) som skaper bevegelse (kinematikk) og å utføre kvantitative målinger av bevegelse innen ulike treningsrelaterte øvelser og i fysiske aktiviteter. Emnet fokuserer på anvendelse av biomekanikk ved hjelp av øvinger, demonstrasjoner, og praksis i måling og analyse av bevegelser og fysisk aktivitet ved bruk av kraftplater, 3D kamerasystem, kroppsbårne sensorer, og video-vektor systemer. Studentene vil få påbegynnende sertifisering som erfarne brukere av dette utstyret i NextMove kjernefasiliteter ved NTNU og vil ha ferdigheter til å operere selvstendig på bevegelseslab etter fullført emne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om biomekanikk i helkropps- og leddbevegelser

Studenten har kunnskap om ulike måleinstrument og analyser for evaluering av bevegelser og fysisk aktivitet

Ferdighet

Studenten skal kunne

 • anvende analyse av kraftdiagrammer på både helkropps- og leddbevegelser
 • beregne arbeid og effekt av helkroppsbevegelser
 • beregne (vinkel-)hastighet og (vinkel-)akselerasjon fra posisjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • beregne (vinkel-)hastighet og vinkel/posisjon fra (vinkel-)akselerasjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • utkommet av biomekaniske analyser av helkropps- og leddbevegelse
 • anvende basale trigonometriske operasjoner i forhold til vektorkomponering og -dekomponering
 • løse ligninger med en ukjent
 • anvende ulike måleinstrument (kraftplater, 3D kamerasystem, kroppsbårne sensorer, og video-vektor systemer) på en slik måte at en sertifisering som en erfaren (NextMove) bruker av måleutstyr oppnås.
 • analysere og rapportere utkomme fra ulike måleinstrumenter
 • vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike instrumenter for målinger i ulike populasjoner

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • presentere både muntlig og skriftlig (rapport) eget arbeid
 • anvende biomekanikk og måling av bevegelse i praktiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 84 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk. Ukentlige forelesninger og øvinger hvor innføring av biomekaniske prinsipper og analyser blir vektlagt. Ukentlig praktisk orienterte forelesninger/øvinger om måling av bevegelse og fysisk aktivitet i lab/felt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk gruppeøving
 • Obligatorisk grupperapport
 • 70% oppmøte i øvingstimer

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent og består av følgende tre komponenter.

 1. Én obligatorisk gruppeøving innen biomekanikk
 2. Én obligatorisk grupperapport innen måling av bevegelse og fysisk aktivitet
 3. Minimum 70% oppmøte til øvingstimer

Eksamen

Eksamen i emnet består av en todelt vurdering:

 1. 3-timers individuell skriftlig eksamen i biomekanikk (teller 60% av total karakter)
 2. Grupperapport i måling av bevegelse og fysisk aktivitet (teller 40% av total karakter)

Både del 1) og 2) må være bestått for at eksamen skal være bestått. Ved gjentak av eksamen må både del 1) og 2) taes på nytt.

I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 65 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV1014, BEV2006, BEV2008 og BEV2009. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2005 7.5 HØST 2022
BEV2101 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 3/5 D 14.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 42
SL520 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Rapport 2/5

Utlevering
16.11.2023

Innlevering
23.11.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 3/5 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 2/5 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU