course-details-portlet

BEV6000 - Treningsplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan grunnleggende kunnskap i treningslære anvendes i planlegging av trening med tanke på prestasjonsutvikling. Treningsplanleggingen ses i sammenheng med både årsplanlegging og karriereoppbygning. Hovedfokus ligger på fysisk prestasjonsevne fordelt over utholdenhet, styrke og teknikk, men mentale faktorer behandles også. Det legges stor vekt på refleksjon rundt egen praksis som trener, sett i sammenheng med det som gjennomgås i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • det teoretiske grunnlaget for fysisk trening, inkludert utholdenhet, styrke, og teknikk
 • treningsplanlegging og -periodisering
 • arbeidskrav og kvalitetssikring av trening
 • logikk og forskning rundt temaet treningseffekter både på kort og på lang sikt
 • å vurdere forskningsresultater med henhold til praktisk betydning for toppidrett

Ferdigheter om:

 • å implementere teoretisk grunnlag for fysisk trening i treningsplanlegging
 • å formulere ulike treningsfilosofier med tanke på prestasjonsutvikling
 • å vurdere sammenheng mellom gjennomført trening og prestasjon og videreutvikle treningsplaner
 • å vurdere sin trenerutvikling med bakgrunn i treningsplanlegging

Generell kompetanse om:

 • å reflektere om egen praksis iht treningsplanlegging og relevant teori
 • å diskutere problemstillinger om fysisk trening på tvers av idretter

Læringsformer og aktiviteter

Deltidsstudium med tre obligatoriske samlinger per semester. Hvert kurs består av tre samlinger som normalt går over tre ukedager, og finner sted på Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim. Samlingene er obligatoriske og du må delta på minst to av tre hele samlinger for å kunne avlegge eksamen i kurset. Undervisningen tar utgangspunkt i caser og relevant teori og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Mellom samlingene er det øvingsoppgaver relatert til pensum og egen idrett. Disse oppgavene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst 2 av 3 samlinger
 • Obligatoriske øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år, noe som betyr at kandidaten ved gjentak av eksamen kun gjennomfører selve hjemmeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Topptrener - videreutdanning (FJIDR)

Forkunnskapskrav

Opptak foretas til kursserien Topptrener samlet. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Trenere som er på vei inn i et trenerengasjement må ved søknaden legge fram karriereplan fra særforbundet, forbundets forpliktende oppfølgingsplan under studiet, samt beskrivelse av treningsgruppe. Det samme kravet gjelder aktive utøvere og utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU