course-details-portlet

BEV6004 - Topptrener: Prosjektoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er det siste i topptrenerutdanningen, og bygger direkte på kunnskap oppnådd i de tre foregående kursene. Du skal skrive en prosjektoppgave under veiledning, og på siste samling skal du presentere oppgaven din.

Læringsutbytte

Etter fullført prosjektoppgave skal kandidaten kunne:

Kunnskap:

 • Vurdere relevans av akademisk arbeid for egen praksis
 • Grunnleggende kvantitative og kvalitative analyser for tolkning av informasjon til å løse en praksisrelevant problemstilling

Ferdighet:

 • Implementere teoretisk grunnlag for fysisk trening i treningsplanlegging -
 • Rapportere skriftlig og muntlig metoder å løse praktiske problemstillinger
 • Bruke en vitenskapelig tilnærming i metoder og analyser

Generell kompetanse:

 • Reflektere om egen praksis i henhold til treningsplanlegging og relevant teori
 • Ha et kritisk og konstruktivt blikk om vitenskapelig kunnskap og tilnærming i forbindelse med egen praksis

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner og individuell veiledning. Kurset gjennomføres over tre samlinger på 1½ - to dager, i tillegg til veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på minst to av tre samlinger
 • Presentasjon av oppgaven på siste samling
 • Innlevering av prosjektskisse

Mer om vurdering

Kurset bygger direkte på kunnskap oppnådd i de foregående tre kursene. Studentene skal skrive en prosjektoppgave på 10-12 sider om et selvvalgt tema relatert til egen praksis som trener. Tema for oppgaven skal bygge på stoff fra de øvrige kursene, og skal godkjennes av faglærer. Studentene får veiledning under arbeidet med prosjektoppgaven. Detaljerte retningslinjer vil bli presentert ved kursets start. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år, noe som betyr at kandidaten ved gjentak av eksamen kun gjennomfører selve prosjektoppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Topptrener - videreutdanning (FJIDR)

Forkunnskapskrav

Opptak foretas til kursserien Topptrener samlet. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Trenere som er på vei inn i et trenerengasjement må ved søknaden legge fram karriereplan fra særforbundet, forbundets forpliktende oppfølgingsplan under studiet, samt beskrivelse av treningsgruppe. Det samme kravet gjelder aktive utøvere og utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU