course-details-portlet

BEV6004 - Topptrener II: Prosjektoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er det siste i topptrenerutdanningen, og bygger direkte på kunnskap oppnådd i de tre foregående kursene. Du skal skrive en prosjektoppgave under veiledning, og på siste samling skal du presentere oppgaven din.

Læringsutbytte

Etter fullført prosjektoppgave skal kandidaten kunne:

Kunnskap:
- vurdere relevans av akademisk arbeid for egen praksis
- grunnleggende kvantitative og kvalitative analyser for tolkning av informasjon til å løse en praksisrelevant problemstilling

Ferdighet:
- implementere teoretisk grunnlag for fysisk trening i treningsplanlegging
- rapportere skriftlig og muntlig metoder å løse praktiske problemstillinger
- bruke en vitenskapelig tilnærming i metoder og analyser

Generell:
- reflektere om egen praksis i henhold til treningsplanlegging og relevant teori
- ha et kritisk og konstruktivt blikk om vitenskapelig kunnskap og tilnærming i forbindelse med egen praksis

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner og individuell veiledning. Kursert gjennomføres over tre samlinger på 1½ - to dager, i tillegg til veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på minst to av tre samlinger
  • Presentasjon av oppgaven på siste samling
  • Innlevering av prosjektskisse

Mer om vurdering

Kurset bygger direkte på kunnskap oppnådd i de foregående tre kursene. Studentene skal skrive en prosjektoppgave på 10 – 12 sider om et selvvalgt tema relatert til egen praksis som trener. Tema for oppgaven skal bygge på stoff fra de øvrige kursene, og skal godkjennes av faglærer. Studentene får veiledning under arbeidet med prosjektoppgaven. Detaljerte retningslinjer vil bli presentert ved kursets start.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 år, som betyr at kandidaten ved gjentak av eksamen kun gjennomfører selve prosjektoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Topptrener (FJIDR)

Forkunnskapskrav

Opptak foretas til kursserien ”Topptrener II” samlet. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Trenere som er på vei inn i et trenerengasjement må ved søknaden legge fram karriereplan fra særforbundet, forbundets forpliktende oppfølgingsplan under studiet, samt beskrivelse av treningsgruppe. Det samme kravet gjelder aktive utøvere og utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU