Vi utvikler ny kunnskap om teknikk og motorikk i prestasjonsidrett for funksjonsfriske og funksjonshemmede idrettsutøvere med den hensikt å forbedre toppidrettsprestasjoner på internasjonalt nivå.

Olympiatoppen Midt-Norge er vår sentrale samarbeidspartner.


Aktuelt fra SenTIF

  Senter for toppidrettsforskning får status som nasjonalt senter for toppidrettsforskning.
 

Vår dekan Stig Arild Slørdahl blogger om samspillet mellom Olympiatoppen og NTNU.

 

 

Gratulerer til Martin Hoset og Asgeir Bakken Rognstad med publisering i Sports Engineering. Dette er viktig arbeid for gjennomføring av høgteknologisk testing og forskning i langrenn!  Les mer her. 
 

NTNU Senter for Toppidrettsforskning har nå flyttet inn i nye, flotte lokaler i Toppidrettssenteret i Granåsen, samlokalisert med Olympiatoppen Midt-Norge på idrettens arena. Her skal vi skape et unikt samspill mellom forskning og beste praksis i toppidretten i Midt-Norge! Les mer her.
 

 

I samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt og Universitetet i Stavanger jobber vi for å utvikle matematiske simuleringsmodeller som stemmer med realiteten. I dette studiet har vi simulert langrenn i variert terreng og beregnet hvordan endringer av friksjon og luftmotstand kan påvirke resultatet. Les mer her
 

 

Gratulerer til vår dyktige masterstudent Christina Åsan Grasaas for internasjonal publisering av masteroppgave kun 2 måneder etter forsvart oppgave. Les mer her

 

Asgeir Bakken Rognstad og Martin Hoset  har utviklet et system for kraftmåling i rulleski. Dette systemet baserer seg på fullbro strekklapper, og  de målte tøyningene brukes til å beregne påførte krefter og kinematiske variabler. Dette systemet kan brukes til å forske på skiteknikk og krefter, og også til å teste og utvikle enkeltløperes skiteknikk. Les mer her.

 

Frode Moen, leder i Olympiatoppen Midt-Norge og i det faglige rådet i SenTF, har gitt ut bok om systematisk prestasjonsutviklingsarbeid. Grunnlaget for boka er Moens mangeårig arbeid med prestasjonsutvikling som toppidrettsutøver, leder, trener, coach, konsulent og lærer. Les mer her.


 

 


Kontaktinformasjon:
Øyvind Sandbakk
Post doc og forskningskoordinator
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691