Vi utvikler ny kunnskap om teknikk og motorikk i prestasjonsidrett for funksjonsfriske og funksjonshemmede idrettsutøvere med den hensikt å forbedre toppidrettsprestasjoner på internasjonalt nivå.

Olympiatoppen Midt-Norge er vår sentrale samarbeidspartner.


Aktuelt fra SenTIF

 

Gratulerer til Martin Hoset og Asgeir Bakken Rognstad med publisering i Sports Engineering. Dette er viktig arbeid for gjennomføring av høgteknologisk testing og forskning i langrenn!  Les mer her. 
 

NTNU Senter for Toppidrettsforskning har nå flyttet inn i nye, flotte lokaler i Toppidrettssenteret i Granåsen, samlokalisert med Olympiatoppen Midt-Norge på idrettens arena. Her skal vi skape et unikt samspill mellom forskning og beste praksis i toppidretten i Midt-Norge! Les mer her.
 

 

I samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt og Universitetet i Stavanger jobber vi for å utvikle matematiske simuleringsmodeller som stemmer med realiteten. I dette studiet har vi simulert langrenn i variert terreng og beregnet hvordan endringer av friksjon og luftmotstand kan påvirke resultatet. Les mer her
 

 

Gratulerer til vår dyktige masterstudent Christina Åsan Grasaas for internasjonal publisering av masteroppgave kun 2 måneder etter forsvart oppgave. Les mer her

 

Asgeir Bakken Rognstad og Martin Hoset  har utviklet et system for kraftmåling i rulleski. Dette systemet baserer seg på fullbro strekklapper, og  de målte tøyningene brukes til å beregne påførte krefter og kinematiske variabler. Dette systemet kan brukes til å forske på skiteknikk og krefter, og også til å teste og utvikle enkeltløperes skiteknikk. Les mer her.

 

Frode Moen, leder i Olympiatoppen Midt-Norge og i det faglige rådet i SenTF, har gitt ut bok om systematisk prestasjonsutviklingsarbeid. Grunnlaget for boka er Moens mangeårig arbeid med prestasjonsutvikling som toppidrettsutøver, leder, trener, coach, konsulent og lærer. Les mer her.


 

 


Kontaktinformasjon:
Øyvind Sandbakk
Post doc og forskningskoordinator
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691