Bakgrunn og aktiviteter

Elektriske apparater og anlegg

Forskningsområdet omfatter høyspennings isolasjonsteknikk for energieffektiv og miljøvennlig overføring og distribusjon av elektriske energi. Viktige områder er modellering og eksperimentell utprøving av designkriterier knyttet til aldringsmekanismer og elektrisk holdfasthet i forskjellig høyspenningsisolasjon.
Aktuelle temaer:
- høyspenningsisolasjon
- høyspennings måleteknikk og testing

 

Undervisning:

Andre aktiviteter:

Proceedings of Nordic Insulation Symposium

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

  • Halvorson, Hans Lavoll; Hvidsten, Sverre; Bakken, Robin Lyngseth; Mauseth, Frank. (2020) Fault mechanisms of incorrectly installed force springs for ground screen connections in medium voltage cable systems. Jicable'19 - 10th International Conference on Power Insulated Cables : proceedings.

2019

2018

2017

2015

2012

2011