Bakgrunn og aktiviteter

Elektriske apparater og anlegg

Forskningsområdet omfatter høyspennings isolasjonsteknikk for energieffektiv og miljøvennlig overføring og distribusjon av elektriske energi. Viktige områder er modellering og eksperimentell utprøving av designkriterier knyttet til aldringsmekanismer og elektrisk holdfasthet i forskjellig høyspenningsisolasjon.
Aktuelle temaer:
- høyspenningsisolasjon
- høyspennings måleteknikk og testing

 

Undervisning:

Andre aktiviteter:

Proceedings of Nordic Insulation Symposium