course-details-portlet

TET4160 - Høyspenningsisolasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Oversikt over isolasjonssystemer med gass, faste stoffer og væske/papir som isolasjonsmedium. Ledningsmekanismer i ulike materialer. Polarisasjon og tap i isolasjonsmaterialer. Egenskaper til de mest aktuelle høyspenningsisolasjonsmaterialene. Gjennomslagsmekanismer. Gradvis nedbrytning av materialer (termisk aldring, partielle utladninger, vanntrær osv.) inklusiv virkning av fuktighet og andre miljøfaktorer. Diagnose av tilstanden for isolasjonsmaterialer og -systemer. Miljøaspekter.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en dyptgående innføring i nødvendige materialegenskaper til materialer for design av høyspenningsapparater. Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten: - ha inngående kunnskap begrepene knyttet til dimensjonering av høyspenningsisolasjonssystem. - forstå fysikken i gjennomslagsmekanismer i gasser, oljer og faste isolasjonsmaterialer. - gjøre rede for de fysikalske faktorer som påvirker permittivitet og dielektriske tap. - kjenne og begrunne oppbyggingen av isolasjonssystemer basert på ulike plastmaterialer, glass, keramikk, oljer og gasser, og ha inngående kunnskap om de forskjellige systemenes karakteristika. - forstå og kunne analysere gradvis nedbryting pga av partielle utladninger, vanntrær og elektriske trær. Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha avansert kunnskap innenfor fagområder og spesialisert materialkunnskap for å: - kunne designe isolasjonssystem for enkle høyspenningsapparater. - kunne bruke digitale simuleringsverktøy for beregning av elektriske feltpåkjenninger ved AC og DC spenning. - kunne bruke instrumenter og utstyr i høyspenningslaboratorier. Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger og laboratorieøvinger. Aktuelle laboratorieoppgaver: -Måling av dielektriske tap. - Deteksjon av partielle utladninger i luftgap. -Holdfasthet i luftgap ved typiske spenningspåtrykk. En andel av regneøvingene vil inkludere bruk av digitalt feltberegningsverktøy. -Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid med rapport

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Kursmateriell

Kompendium (digitalt) som blir gjort tilgjengelig på eLMS (Blackboard)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 32
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU