TET4100 - Kretsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer, og kort berøre signalbehandlingsaspektet i slike krets- og systemkomponenter. Emnet skal også gi erfaring i oppkobling av enkle elektriske kretser og bruk av instrumenter og annen laboratorieutrustning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne forstå og gjøre beregninger med:
- dynamisk analyse av RLC-kretser i tidsplanet
- strøm, spenning og effekt i kretser med stasjonært sinuspåtrykk
- gjensidig induktans og magnetisk kobling
- lineære og ideelle transformatorer
- ideelle operasjonsforsterkere
- Laplacetransformasjon i elektriske kretser
- transferfunksjoner
- frekvensselektive kretser; passive og aktive filtre

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha:
- et godt grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske systemkomponenter innenfor elektronikk, elkraft, reguleringsteknikk og telekommunikasjon.
- erfaring med oppkobling og bruk av instrumenter i enkle elektriske kretser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 10th ed. Prentice Hall.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1005 7.5
TTT4260 2.0 01.09.2015
TTT4265 2.0 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.