course-details-portlet

TET4100 - Kretsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer, og kort berøre signalbehandlingsaspektet i slike krets- og systemkomponenter. Emnet skal også gi erfaring i oppkobling av enkle elektriske kretser og bruk av instrumenter og annen laboratorieutrustning

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne forstå og gjøre beregninger med: - dynamisk analyse av RLC-kretser i tidsplanet - strøm, spenning og effekt i kretser med stasjonært sinuspåtrykk - Introduksjon til trefasesystem - gjensidig induktans og magnetisk kobling - lineære og ideelle transformatorer - ideelle operasjonsforsterkere - Laplacetransformasjon i elektriske kretser - transferfunksjoner - frekvensselektive kretser; passive og aktive filtre Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha: - et godt grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske systemkomponenter innenfor elektronikk, elkraft, reguleringsteknikk og telekommunikasjon. - erfaring med oppkobling og bruk av instrumenter i enkle elektriske kretser. - erfaring med simuleringsverktøy og MatLab Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten: - økt sine evner til samarbeid og tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 11th ed. Prentice Hall.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1005 7.5
TTT4260 2.0 HØST 2015
TTT4265 2.0 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 4
SL430 Sluppenvegen 14 7
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 70
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 54
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU