ET8102 - Prøving av høyspenningsisolasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Metoder og prinsipp for generering av høye AC-, DC- og støtspenninger. Målemetoder for ulike spenningstyper. Normerte spenninger og prøvemetoder samt statistisk behandling av resultater.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å gjennomført emnet skal studenten:
- forstå prinsippene for generering og måling av høyspenning i laboratorier
- ha oversikt over utstyr for generering og måling av prøvespenninger
- forstå prøvemetoder og statistisk behandling av disse
- forstå sammenhengen mellom måleresultater og virkelige systemer
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- kunne metoder og prinsipper for generering og måling av prøvespenninger i laboratorier
- ha utviklet en kritisk sans i forhold til måleoppsett og nøyaktighet

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier.
Regne- og laboratorieøvinger.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2018.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Kuffel, Zaengl, Kuffel: High Voltage Engineering Fundamentals, 2.ed.2000.
Utvalg fra bøker og tidsskrifter.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.