ET8500 - Doktorgradsseminar i elkraftteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet omfatter utvalgte (deler av) bøker, artikler og annet relevant stoff på videregående nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne vil studenten ha inngående kunnskap om utvalgte tema med relevans for sitt forskningsarbeid.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne delta i forskningsarbeid på internasjonalt nivå innenfor det utvalgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, presentasjoner av studentene, øvinger, prosjekt, selvstudium.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i elkraftteknikk eller annen relevant mastergrad for aktuelt studie.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.