course-details-portlet

ET8500 - Doktorgradsseminar i elkraftteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet omfatter utvalgte (deler av) bøker, artikler og annet relevant stoff på videregående nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne vil studenten ha inngående kunnskap om utvalgte tema med relevans for sitt forskningsarbeid. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne delta i forskningsarbeid på internasjonalt nivå innenfor det utvalgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, presentasjoner av studentene, øvinger, prosjekt, selvstudium.

Mer om vurdering

Muntlig eksamen eller prosjektvurdering

Forkunnskapskrav

Mastergrad i elkraftteknikk eller annen relevant mastergrad for aktuelt studie.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU