Bakgrunn og aktiviteter

Elektriske apparater og anlegg

Forskningsområdet omfatter høyspennings isolasjonsteknikk for energieffektiv og miljøvennlig overføring og distribusjon av elektriske energi. Viktige områder er modellering og eksperimentell utprøving av designkriterier knyttet til aldringsmekanismer og elektrisk holdfasthet i forskjellig høyspenningsisolasjon.
Aktuelle temaer:
- høyspenningsisolasjon
- høyspennings måleteknikk og testing

 

Undervisning:

Andre aktiviteter:

Proceedings of Nordic Insulation Symposium

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2012

2011