course-details-portlet

HIST3400 - Naturressursenes politiske økonomi, 1870-2000

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet drøfter hvordan råvarenes politiske økonomi har utviklet seg etter ca. 1870. Den historiske drøftingen knyttes nært til store prosesser som globalisering og de-globalisering. Emnet er organisert rundt tre sentrale spørsmål:

 1. Hvordan har staters og selskapers kontroll over naturressurser påvirket lands økonomiske og politiske utvikling?
 2. Hvordan har staters og gruppers ønske om å kontrollere naturressurser bidratt til krig og konflikt?
 3. I hvilken grad har enkeltstater og internasjonale institusjoner lykkes med å regulere de mange interessekonfliktene knyttet til utvinning av naturressurser og den påfølgende verdiskaping?

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Kandidaten skal

 • kunne gjennomføre en avansert gjennomgang av hvordan den historiske utviklingen av råvarenes globale politiske økonomi har utviklet seg etter 1870 med globaliseringsprosesser som kontekst
 • ha en forståelse av forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier om sammenhenger mellom naturressurser og økonomisk utvikling, konflikt/krig, og globalisering
 • kunne anvende slike teorier på historiske caser på en grundig måte

Ferdigheter

Kandidaten forventes

 • å kunne tilegne seg selvstendig kunnskap gjennom å finne, velge ut og utnytte relevante primærkilder og forskningslitteratur
 • å kunne formulere og strukturere komplekse historiske argument muntlig og skriftlig
 • å kunne formidle sine argumenter effektivt både i skriftlige og muntlige presentasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, muntlig gruppepresentasjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Poster med muntlig presentasjon

Forkunnskapskrav

BA i historie, samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Globalisering
 • Historie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
20.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
10.06.2024

Innlevering
12.06.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU