course-details-portlet

HIST2012 - Politikk, samfunn og kultur i Europa etter 1945

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 28 timer A

Faglig innhold

Europa har gjennomgått store endringer etter andre verdenskrig. Krigen og Holocaust, flere av tiårene av den kalde krigen som delte Europa, den kulturelle innflytelse fra Amerika etter 1945 og utviklingen av europeiske samarbeidet i Vest-Europa, i tillegg til forsøkene på "sovjetisering" ved å bygge en radikalt ny politisk, sosioøkonomisk og kulturell orden (kommunisme) i Russland og Øst-Sentral-Europa, påvirket og formet samfunn på hele kontinentet.

Emnet gir en god oversikt over politisk, sosial, økonomisk og kulturell utvikling i Europa fra 1945 og frem til i dag. Studentene vil bli kjent med viktige debatter og ulike teoretiske og metodiske tilnærminger.


Temaer som kan bli tilbudt er:

• Amerikanisering av Europa? Hvordan Europa reagerte, omfavnet og avviste USAs kulturelle og sosiale innflytelse

• Øst-sentral europeisk politikk, kultur og samfunn i post-1945-perioden

• Å krysse grenser: flyktninger, "gjestearbeidere" og innvandrere i Europa fra 1945 til i dag

• Arven fra den andre verden: minne, minnemarkering og forsoning i Europa

• Protester og revolusjoner: borgerrettighets- og sosiale bevegelser i Øst- og Vest-Europa i 1960 og 1970 tallet

• Statsborgerskap i Europa i den kalde krigs øst og vest

• Turisme: de økonomiske, kulturelle og sosiale betydninger og virkningen av turisme i Europa

• Den "Entangled (Transsystemic) History" av Europas øst og vest i den kalde krigen

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
- inngående kunnskap om de spesifikke tema kurset behandler
- innsikt i viktige faglige debatter i det spesifikke feltet kurset fokuserer på
- solid kjennskap til ulike teoretiske/metodologiske perspektiver og tilnærminger på feltet

Ferdigheter
- analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk i Europa etter 1945 og knytte disse til en bredere global utvikling
- reflektere skriftlig/muntlig over sentrale problemstillinger og debatter
- anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver og metoder i selvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger eller/og seminar. Skriftlig øvingsoppgave. Obligatoriske aktiviteter: Godkjent semesteroppgave (retningslinjer om form, omfang, arbeidsmåter og krav til deltakelse vil bli spesifisert før hvert semester).
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.


Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2915 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU