Bakgrunn og aktiviteter

Eskild Narum Bakken er sivilarkitekt, med universitetsutdannelse i filosofisk estetikk, kunsthistorie, arkeologi, psykologi og medisin. Han har skrevet en avhandling om estetikk i norske byggeregler. Hovedfelt er estetikk i arkitektur og miljø. Bakken har siden 2010 hatt ansvar for Byggesakskolens estetikkurs (driftes av NTNU), utviklet av Husbanken som ansvarlig for nasjonal byggeskikksatsing. Han holder jevnlig foredrag og seminarer om estetikk og byggeskikk for offentlige og private aktører fra statlig til kommunalt nivå. Et annet hovedfelt er universell utforming, tilknyttet Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU i Gjøvik.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Bakken, Eskild Narum. (1990) Separatutstilling: Splitter naken. Hedmarksmuseet. 1990.
 • Bakken, Eskild Narum. (1987) Bokillustrasjon: Bevegelseslære av Per Tveit. Universitetsforlaget. 1987.

Del av bok/rapport

 • Bakken, Eskild Narum; Björnfot, Anders. (2013) The Dichotomy of Colour in Mechanistic and Organic Modernist Architecture. AIC Colour 2013, 12th Congress of the International Colour Association, 8-12 July, 2013, Newcastle upon Tyne, UK. Proceedings, Vol 1-4.
 • Björnfot, Anders; Storm, Leif Erik; Bakken, Eskild Narum. (2013) Assessing Construction End User Values. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.
 • Bakken, Eskild Narum. (2001) Hamskifte på Rud Klokkergard. Totn, Årbok 2000/2001.

Rapport/avhandling

 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikkbestemmelser i Riksantikvarens byggesaksveileder "Byggesaksbehandling og hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og landskap". 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Notat til bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Gjøvik kommune. 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2016) Notat til Revisjon av NS 11001 universell utforming av byggverk. 2016.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) Byggeskikk, estetikk og stedsforming - kompendium for Husbanken. 2014.

Andre

 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Estetikk, byggesak og fortetting. Estetikk og kvalitet i plan og fortetting . Vestfold og Telemark fylkeskommune; 2021-01-14 - 2021-01-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Estetikk i plan - hvilke muligheter gir byggereglene?. Estetikk og kvalitet i plan og fortetting . Vestfold og Telemark fylkeskommune; 2020-12-10 - 2020-12-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Estetikk i plan- og byggesaker, teori og praksis. Tromsøkonferansen 2020 . Norsk kommunalteknisk forening; 2020-02-04 - 2020-02-04.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Hvorfor har vi estetikkbestemmelser i lovverk?. Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker . Norske arkitekters landsforbund; Oslo. 2020-08-28 - 2020-08-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Estetikk og estetikkparagrafen i plan- og bygningsloven . Stavanger arkitektforening; Stavanger. 2020-11-05 - 2020-11-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Seminar: estetikk i plan- og byggesaker. Seminar for Lillestrøm kommune . Lillestrøm kommune; Lillestrøm Rådhus. 2020-09-23 - 2020-09-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og design - begreper og definisjoner. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og design - eksempler. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og fargetilgjengelighet. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og visuell orientering. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming: Farger, luminans og synlighet. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Workshop - Vurdering av estetikk i byggesaker. Estetikkseminar for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland . Vestre Toten kommune; Raufoss. 2020-02-13 - 2020-02-13.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Arkitektur, estetikk og historiske verdier. Faglig seminar . Opplysningsvesenets fond; 2019-05-20 - 2019-05-20.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Byggereglenes estetikkbestemmelser. Juridiske føringer, begrepsanvendelse, vurdering av estetikk. Internseminar Bærum kommune ; 2019-05-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Byggereglenes estetikkbestemmelser: Juridiske føringer, begrepsanvendelse, vurdering av estetikk. Norsk kommunalteknisk forening - nettverkssamling Finnmark ; 2019-05-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i Gjøvik - hva vil byen? Muligheter i plan- og byggesak. Fagmøte politisk utvalg for byggesaker - Gjøvik kommune . Gjøvik Kommune; Gjøvik. 2019-01-31.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i Plan- og byggesaker. Seminar for Bømlo kommune ; 2019-11-26 - 2019-11-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i plan- og byggesaker. Estetikk i plan og byggesaker for Agderfylkene . Aust-agder fylkeskommune; Strand Hotel Fevik. 2019-05-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i plan- og byggesaker. Seminar - estetikk i plan- og byggesaker. Stavanger kommune. ; 2019-03-25 - 2019-03-25.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk og historiske verdier 4. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare ; 2019-05-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk og kulturarv i bærekraftens tidsalder. Riksantikvarens konferanse om kulturarv og byutvikling . Riksantikvaren; Trondheim. 2019-10-08.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikkbegrepets status i byggereglene, vurdering av estetikk, fortetting og estetiske hensyn, estetikkpremisser i plansaker. Estetikkseminar for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland . Vestre Toten kommune; Raufoss. 2019-09-25.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Nettverkssamling og fagdag - attraktive tettsteder i distriktene - Rogaland fylkeskommune . Rogaland fylkeskommune; Randaberg rådhus. 2019-01-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Naturmedisin og forskning. Tverrfaglig naturmedisinsk kongress - Norske naturmedisineres hovedorganisasjon NNH . Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon; Lillestrøm. 2019-01-31.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Planlegging og vurdering av estetikk i Plan- og byggesaker. Seminar for Hamar og omliggende kommuner . Hamar kommune; Stange Bibliotek. 2019-09-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Skjønnhetsparagrafen og byggereglenes estetikkbestemmelser - muligheter i plan- og byggesak. Nettverkssamling for fortetting med kvalitet - Telemark fylkeskommune . Telemark fylkeskommune; Notodden. 2019-02-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Skjønnhetsparagrafen og byggereglenes estetikkbestemmelser - muligheter i plan- og byggesak. Plan- og byggesaksseminar for Grenlandskommunene . Skien kommune; 2019-04-04.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Universell utforming. Seminar universell utforming - Høyskolen Kristiania . Høyskolen Kristiania; Høyskolen Kristiania. 2019-03-12.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Verksted - vurdering av estetikk i byggesaker. Seminar Norske arkitekters landsforbund ; Oslo. 2019-08-29 - 2019-08-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Vurdering av estetikk i plan- og byggesaker. Workshop - vurdering av estetikk i plan- og byggesaker - Norske arkitekters landsforbund . Norske Arkitekters Landsforbund; Oslo. 2019-02-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk i Plan- og bygningsloven. Lovverkets estetikkbestemmelser. Vurdering av estetikk i henhold til § 29-2. Fagmøte i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune . Oslo kommune, plan- og bygningsetaten; Oslo kommune. 2018-01-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og byggeskikk – et streiftog blant aktuelle problemstillinger. Møte i Rotary Gjøvik . Gjøvik rotaryklubb; Gjøvik. 2018-01-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier 2. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Arkeologisk museum Stavanger. 2018-04-19.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier 3. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Sverresborg museum, Trondheim. 2018-11-08.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikkbestemmelser i lovverk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetiske redegjørelser, estetiske vurdering og klagesaker – eksempler. Estetikk i plan- og byggesaker, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-09-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Hvordan sikre god estetikk gjennom planprosesser og byggesaksbehandling. Estetikk i planprosesser og byggesaksbehandling, seminar Gjøvik kommune . Gjøvik kommune; 2018-04-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Levende steder - Hvordan legge til rette for et godt liv i by og bygd - Nasjonal konferanse . Hedmark & Oppland fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling; Lillehammer kino og kunstmuseum, Lillehammer. 2018-11-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Lovverkets estetikkbestemmelser - hovedpunkter og dypdykk. Estetikk i plan- og byggesaker, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-09-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Offentlige intensjoner og publikasjoner om estetikk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Om universell utforming, arkitektur og design. Universell utforming - labdag på NTNU Gjøvik . Norske arkitekters landsforbund; NTNU i Gjøvik. 2018-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Vurdering av estetikk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Vurdering av estetikk i henhold til Plan- og bygningslovens estetikkbestemmelser. Hvordan ivareta estetikk, arkitektur og kulturminnevern i plan- og byggesak? Seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-11-30.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk i antroposofisk arkitektur. Fagmøte i antroposofisk selskap Gjøvik-Toten . Antroposofisk selskap Gjøvik-Toten; Granly stiftelse, Kapp. 2017-11-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk i byggereglene. Lovverkets bestemmelser og estetikkfaglige forhold. Vurdering av estetikk i byggesaker. Fagkonferanse Norsk kommunalteknisk forening 2017 . Norsk kommunalteknisk forening; Oslo-København. 2017-08-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk og historiske verdier 1. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Bærum kulturhus. 2017-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i Pbl – faglige sider. Plan- og bygningsloven for viderekomne, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2017-05-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Byggesaksdagene 2017, Direktoratet for byggkvalitet, nasjonal konferanse . Direktoratet for byggkvalitet; Gardermoen. 2017-11-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven i et historisk perspektiv. Nettverk for regional og kommunal planlegging, Kommunal- og moderniseringsdepartementet . Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Oslo. 2017-12-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Fukt- og varmeegenskaper i bioøkonomiske byggekonsepter. Klimapositivt hytteliv på Lygna, regionalt seminar . Gran kommune; Lygna. 2017-01-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Hvordan sikre byggeskikk og estetikk i lover og forskrifter. Workshop estetikk - Direktoratet for byggkvalitet . Direktoratet for byggkvalitet DiBK; Oslo. 2017-02-02.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Organisk arkitektur og runde hus. Gaia homes generalforsamling 2017 . Gaia Homes; Alvdal. 2017-09-17.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Universell utforming i fremtidens samfunn. Møte i Rotary Gjøvik . Gjøvik rotaryklubb; Gjøvik. 2017-09-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Økogrenda i Alvdal – planer for et bærekraftig samfunn. Fagsamling KiCK Energiråd innlandet . Energiråd innlandet; Kultursalen, Koppang. 2017-02-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Estetikk og visuelle kvaliteter, hvordan vurdere og kommunisere. Om sentrale begreper og metoder, relatert til lovverk og arkitektfagfeltet. Arkitektkompetanse til kommunene. videreutdanning for byggesaksbehandlere - seminar Norske arkitekters landsforbund ; 2015-02-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Estetikkbestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Hva menes med «visuelle kvaliteter»? Hva er vurderingsgrunnlaget? Kommunens skjønn. Klage på avslag. Prosjektpresentasjon. Plan- og bygningsloven for viderekomne - seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2015-02-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Grunnleggende problemstillinger i estetisk vurdering. Plassering av tiltak, høydefastsettelse og terreng. Norsk kommunalteknisk forening - nettverksgruppe Romerike . Norsk kommunalteknisk forening; Hurdal rådhus. 2015-09-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Hvordan forene estetikk og digitalt regelverk. Seminar - Digitale reguleringsbestemmelser, Kommunal- og regionaldepartementet . Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Holmen Fjordhotell, Asker. 2015-11-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Universell utforming - etikk versus estetikk?. Den internasjonale verdighetsdagen - seminar Kunst- og designhøgskolen i Bergen . Kunst- og designhøgskolen i Bergen KHIB; Bergen. 2015-10-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) UU introduksjon. Arkitektonisk farge og universell utforming – etikk versus estetikk?. Seminar Hedmark og Oppland arkitektforening . Hedmark og Oppland arkitektforening; Høgskolen i Gjøvik. 2014-03-13.
 • Bakken, Eskild Narum; Hardeberg, Jon Yngve. (2013) Architectural Colour and Universal Design: Ethics versus Aesthetics?. AIC 2013, 12th International AIC Colour Congress . International Colour Association AIC; Newcastle. 2013-07-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Laboratorietjenester og primærredskaper i forbindelse med universell utforming. Framtidens byer konferanse: Kollektivtransportens utfordringer i framtidens byer . Framtidens byer; Felix konferansesenter, Oslo. 2012-04-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Modernisme og psykoanalyse. Nordisk arkitekturforskning Symposium . Nordisk arkitekturforskning; Alnarp, Sverige. 2012-04-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Estetikk i arkitekturteori og i Plan- og bygningsloven. Estetikk og byggeskikk - seminar Husbanken . Husbanken; Bergen. 2011-12-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Nye byggeregler 2010. Seminar Høgskolen i Gjøvik . Høgskolen i Gjøvik; Gjøvik. 2010-05-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Planløsning og design som verktøy i universell utforming. Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn, nordisk konferanse ved Høgskolen i Gjøvik ; 2010-11-02 - 2010-11-03.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Utredning av visuelle omgivelser i Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn, nordisk konferanse ved Høgskolen i Gjøvik . Høgskolen i Gjøvik; Gjøvik. 2010-11-02 - 2010-11-03.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Utredning av visuelle omgivelser i laboratorium for universell utforming. Universell utforming i reiseliv, stedsutvikling og friluftsliv/folkehelse, regional konferanse Hedmark og Oppland fylkeskommuner . Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Husbanken; Hamar. 2010-11-29 - 2010-11-30.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Sacred Architecture. Seminar sacred architecture, Evangelische akademie Loccum, Tyskland . Evangelische akademie Loccum; Loccum. 2009-03-25 - 2009-03-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2004) Patent: Anatomisk kontrollenhet for elektronisk kommunikasjon. Norsk patentbyrå. 2004.
 • Bakken, Eskild Narum. (1996) Antroposofisk arkitektur. Fagmøte i antroposofisk selskap Gjøvik-Toten ; 1996-12-11.