Bakgrunn og aktiviteter

Eskild Narum Bakken er sivilarkitekt, og har i tillegg universitetsutdannelse i kunsthistorie, filosofisk estetikk, psykologi og medisin. Han har skrevet en doktoravhandling om estetikk i norske byggeregler. Hovedfelt er estetikk i arkitektur og miljø, samt universell utforming. Han har siden 2010 hatt ansvar for Byggesakskolens og Husbankens estetikkurs (driftes av NTNU), utviklet i perioden da Husbanken hadde det nasjonale ansvar for estetikk og byggeskikk (2000-2016). Han holder jevnlig seminarer og foredrag om estetikk og byggeskikk for ulike aktører som Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for Byggkvalitet, Riksantikvaren, Norske arkitekters landsforbund, Norsk kommunalteknisk forening, fylkeskommuner, kommuner og andre. Pågående aktiviteter inkluderer utvikling av redskap for vurdering av estetikk i plan- og byggesaker i samarbeid med NAL, og prosjekter ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Bakken, Eskild Narum. (1990) Separatutstilling: Splitter naken. Hedmarksmuseet. 1990.
 • Bakken, Eskild Narum. (1987) Bokillustrasjon: Bevegelseslære av Per Tveit. Universitetsforlaget. 1987.

Del av bok/rapport

 • Bakken, Eskild Narum; Björnfot, Anders. (2013) The Dichotomy of Colour in Mechanistic and Organic Modernist Architecture. AIC Colour 2013, 12th Congress of the International Colour Association, 8-12 July, 2013, Newcastle upon Tyne, UK. Proceedings, Vol 1-4.
 • Björnfot, Anders; Storm, Leif Erik; Bakken, Eskild Narum. (2013) Assessing Construction End User Values. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.
 • Bakken, Eskild Narum. (2001) Hamskifte på Rud Klokkergard. Totn, Årbok 2000/2001.

Rapport/avhandling

 • Bakken, Eskild Narum. (2016) Notat til Revisjon av NS 11001 universell utforming av byggverk. 2016.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) Byggeskikk, estetikk og stedsforming. 2014.

Andre

 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Arkitektur, estetikk og historiske verdier. Faglig seminar . Opplysningsvesenets fond; 2019-05-20 - 2019-05-20.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Byggereglenes estetikkbestemmelser. Juridiske føringer, begrepsanvendelse, vurdering av estetikk. Internseminar Bærum kommune ; 2019-05-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Byggereglenes estetikkbestemmelser: Juridiske føringer, begrepsanvendelse, vurdering av estetikk. Norsk kommunalteknisk forening - nettverkssamling Finnmark ; 2019-05-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i Gjøvik - hva vil byen? Muligheter i plan- og byggesak. Fagmøte politisk utvalg for byggesaker - Gjøvik kommune . Gjøvik Kommune; Gjøvik. 2019-01-31.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i plan- og byggesaker. Estetikk i plan og byggesaker for Agderfylkene . Aust-agder fylkeskommune; Strand Hotel Fevik. 2019-05-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i plan- og byggesaker. Seminar - estetikk i plan- og byggesaker. Stavanger kommune. ; 2019-03-25 - 2019-03-25.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk og historiske verdier 4. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare ; 2019-05-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Nettverkssamling og fagdag - attraktive tettsteder i distriktene - Rogaland fylkeskommune . Rogaland fylkeskommune; Randaberg rådhus. 2019-01-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Naturmedisin og forskning. Tverrfaglig naturmedisinsk kongress - Norske naturmedisineres hovedorganisasjon NNH . Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon; Lillestrøm. 2019-01-31.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Planlegging og vurdering av estetikk i Plan- og byggesaker. Seminar for Hamar og omliggende kommuner . Hamar kommune; Stange Bibliotek. 2019-09-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Skjønnhetsparagrafen og byggereglenes estetikkbestemmelser - muligheter i plan- og byggesak. Nettverkssamling for fortetting med kvalitet - Telemark fylkeskommune . Telemark fylkeskommune; Notodden. 2019-02-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Skjønnhetsparagrafen og byggereglenes estetikkbestemmelser - muligheter i plan- og byggesak. Plan- og byggesaksseminar for Grenlandskommunene . Skien kommune; 2019-04-04.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Universell utforming. Seminar universell utforming - Høyskolen Kristiania . Høyskolen Kristiania; Høyskolen Kristiania. 2019-03-12.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Verksted - vurdering av estetikk i byggesaker. Seminar Norske arkitekters landsforbund ; Oslo. 2019-08-29 - 2019-08-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Vurdering av estetikk i plan- og byggesaker. Workshop - vurdering av estetikk i plan- og byggesaker - Norske arkitekters landsforbund . Norske Arkitekters Landsforbund; Oslo. 2019-02-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk i Plan- og bygningsloven. Lovverkets estetikkbestemmelser. Vurdering av estetikk i henhold til § 29-2. Fagmøte i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune . Oslo kommune, plan- og bygningsetaten; Oslo kommune. 2018-01-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og byggeskikk – et streiftog blant aktuelle problemstillinger. Møte i Rotary Gjøvik . Gjøvik rotaryklubb; Gjøvik. 2018-01-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier 2. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Arkeologisk museum Stavanger. 2018-04-19.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier 3. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Sverresborg museum, Trondheim. 2018-11-08.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikkbestemmelser i lovverk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetiske redegjørelser, estetiske vurdering og klagesaker – eksempler. Estetikk i plan- og byggesaker, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-09-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Hvordan sikre god estetikk gjennom planprosesser og byggesaksbehandling. Estetikk i planprosesser og byggesaksbehandling, seminar Gjøvik kommune . Gjøvik kommune; 2018-04-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Levende steder - Hvordan legge til rette for et godt liv i by og bygd - Nasjonal konferanse . Hedmark & Oppland fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling; Lillehammer kino og kunstmuseum, Lillehammer. 2018-11-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Lovverkets estetikkbestemmelser - hovedpunkter og dypdykk. Estetikk i plan- og byggesaker, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-09-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Offentlige intensjoner og publikasjoner om estetikk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Om universell utforming, arkitektur og design. Universell utforming - labdag på NTNU Gjøvik . Norske arkitekters landsforbund; NTNU i Gjøvik. 2018-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Vurdering av estetikk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Vurdering av estetikk i henhold til Plan- og bygningslovens estetikkbestemmelser. Hvordan ivareta estetikk, arkitektur og kulturminnevern i plan- og byggesak? Seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-11-30.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk i antroposofisk arkitektur. Fagmøte i antroposofisk selskap Gjøvik-Toten . Antroposofisk selskap Gjøvik-Toten; Granly stiftelse, Kapp. 2017-11-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk i byggereglene. Lovverkets bestemmelser og estetikkfaglige forhold. Vurdering av estetikk i byggesaker. Fagkonferanse Norsk kommunalteknisk forening 2017 . Norsk kommunalteknisk forening; Oslo-København. 2017-08-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk og historiske verdier 1. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Bærum kulturhus. 2017-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i Pbl – faglige sider. Plan- og bygningsloven for viderekomne, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2017-05-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Byggesaksdagene 2017, Direktoratet for byggkvalitet, nasjonal konferanse . Direktoratet for byggkvalitet; Gardermoen. 2017-11-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven i et historisk perspektiv. Nettverk for regional og kommunal planlegging, Kommunal- og moderniseringsdepartementet . Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Oslo. 2017-12-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Fukt- og varmeegenskaper i bioøkonomiske byggekonsepter. Klimapositivt hytteliv på Lygna, regionalt seminar . Gran kommune; Lygna. 2017-01-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Hvordan sikre byggeskikk og estetikk i lover og forskrifter. Workshop estetikk - Direktoratet for byggkvalitet . Direktoratet for byggkvalitet DiBK; Oslo. 2017-02-02.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Organisk arkitektur og runde hus. Gaia homes generalforsamling 2017 . Gaia Homes; Alvdal. 2017-09-17.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Universell utforming i fremtidens samfunn. Møte i Rotary Gjøvik . Gjøvik rotaryklubb; Gjøvik. 2017-09-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Økogrenda i Alvdal – planer for et bærekraftig samfunn. Fagsamling KiCK Energiråd innlandet . Energiråd innlandet; Kultursalen, Koppang. 2017-02-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Estetikk og visuelle kvaliteter, hvordan vurdere og kommunisere. Om sentrale begreper og metoder, relatert til lovverk og arkitektfagfeltet. Arkitektkompetanse til kommunene. videreutdanning for byggesaksbehandlere - seminar Norske arkitekters landsforbund ; 2015-02-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Estetikkbestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Hva menes med «visuelle kvaliteter»? Hva er vurderingsgrunnlaget? Kommunens skjønn. Klage på avslag. Prosjektpresentasjon. Plan- og bygningsloven for viderekomne - seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2015-02-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Grunnleggende problemstillinger i estetisk vurdering. Plassering av tiltak, høydefastsettelse og terreng. Norsk kommunalteknisk forening - nettverksgruppe Romerike . Norsk kommunalteknisk forening; Hurdal rådhus. 2015-09-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Hvordan forene estetikk og digitalt regelverk. Seminar - Digitale reguleringsbestemmelser, Kommunal- og regionaldepartementet . Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Holmen Fjordhotell, Asker. 2015-11-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Universell utforming - etikk versus estetikk?. Den internasjonale verdighetsdagen - seminar Kunst- og designhøgskolen i Bergen . Kunst- og designhøgskolen i Bergen KHIB; Bergen. 2015-10-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) UU introduksjon. Arkitektonisk farge og universell utforming – etikk versus estetikk?. Seminar Hedmark og Oppland arkitektforening . Hedmark og Oppland arkitektforening; Høgskolen i Gjøvik. 2014-03-13.
 • Bakken, Eskild Narum; Hardeberg, Jon Yngve. (2013) Architectural Colour and Universal Design: Ethics versus Aesthetics?. AIC 2013, 12th International AIC Colour Congress . International Colour Association AIC; Newcastle. 2013-07-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Laboratorietjenester og primærredskaper i forbindelse med universell utforming. Framtidens byer konferanse: Kollektivtransportens utfordringer i framtidens byer . Framtidens byer; Felix konferansesenter, Oslo. 2012-04-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Modernisme og psykoanalyse. Nordisk arkitekturforskning Symposium . Nordisk arkitekturforskning; Alnarp, Sverige. 2012-04-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Estetikk i arkitekturteori og i Plan- og bygningsloven. Estetikk og byggeskikk - seminar Husbanken . Husbanken; Bergen. 2011-12-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Nye byggeregler 2010. Seminar Høgskolen i Gjøvik . Høgskolen i Gjøvik; Gjøvik. 2010-05-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Planløsning og design som verktøy i universell utforming. Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn, nordisk konferanse ved Høgskolen i Gjøvik ; 2010-11-02 - 2010-11-03.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Utredning av visuelle omgivelser i Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn, nordisk konferanse ved Høgskolen i Gjøvik . Høgskolen i Gjøvik; Gjøvik. 2010-11-02 - 2010-11-03.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Utredning av visuelle omgivelser i laboratorium for universell utforming. Universell utforming i reiseliv, stedsutvikling og friluftsliv/folkehelse, regional konferanse Hedmark og Oppland fylkeskommuner . Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Husbanken; Hamar. 2010-11-29 - 2010-11-30.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Sacred Architecture. Seminar sacred architecture, Evangelische akademie Loccum, Tyskland . Evangelische akademie Loccum; Loccum. 2009-03-25 - 2009-03-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (1996) Antroposofisk arkitektur. Fagmøte i antroposofisk selskap Gjøvik-Toten ; 1996-12-11.