course-details-portlet

BYGG1101 - Byggteknikk og BIM

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 14 dager

Faglig innhold

 • Plan- og bygningsloven med forskrifter (areal/reguleringsplaner og TEK)
 • Byggeprosess
 • Byggteknikk
 • Digitalisering
 • Bygg og miljø

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du være i stand til å beskrive hovedtrekkene i en byggeprosess, hvilke aktører som er involvert samt deres oppgaver og ansvar, og de ytre rammebetingelser som gjelder for byggeprosessen.

Videre skal du være i stand til å visualisere byggverket digitalt, og forklare funksjonaliteten for de ulike bygningsdeler.

Dette innebærer at du må ha

 • kunnskap i byggeprosess og om lovverk, standarder og andre forhold som regulerer ytre og indre forhold i et byggeprosjekt
 • kunnskap om byggverkets funksjoner, ytre og indre påkjenninger samt de mest vanlige materialer som anvendes
 • ferdigheter i bruk av programvare for digitalisering av byggverk
 • overordnet forståelse for fukt og varmetransport i bygninger
 • innsikt i de miljømessige utfordringer byggebransjen står ovenfor og hvilke parametre som påvirker miljømessige konsekvenser av bygninger

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på prosjekt som arbeidsform der studentene i team sammen skal utforme et forprosjekt på et nærmere definert byggeprosjekt. Studentene undervises, veiledes og følges opp lokalt på det enkelte campus.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieprosjekt
 • Individuelle oppgaver
 • Muntlig presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

3 obligatoriske arbeider:

 • Obligatorisk arbeid 1: Laboratorieprosjekt
 • Obligatorisk arbeid 2: Et sett av individuelle oppgaver
 • Obligatorisk arbeid 3: Muntlig presentasjon av prosjektet

Vurderingen består av to deler:

 1. Prosjekt (karakterregel Bestått/Ikke bestått)
 2. Hjemmeeksamen (karakterregel Bestått/Ikke bestått)

Begge vurderingsdeler må være bestått. Ved ikke bestått kan ny og forbedret eksamen leveres 2 mnd. etter ordinær eksamensfrist.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT1101 7.5 HØST 2023
BYGA1101 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU