course-details-portlet

BYGG2363 - Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på estetiske kvaliteter i bygde omgivelser og omgivende landskap. Grunnleggende innføring i temaer som stedsanalyse, bygninger og uterom, lys og farge, kulturarv, lov- og regelverk, estetikk i plan- og byggsaker.

Læringsutbytte

Kunnskap om estetikk, byggeskikk og essensielle stedskvaliteter. Kunnskap om arkitekturhistorie og urbanisme. Kunnskap om planlegging og prosjektering. Kunnskap om faglig begrepsapparat samt estetikkbestemmelser i lov- og regelverk. Ferdigheter: Beskrive estetiske virkemidler. Foreta estetiske vurderinger. Analysere karakteristiske estetiske trekk ved bygninger og steder. Generell kompetanse: Oppfatte og beskrive estetiske kvaliteter ved bygninger og omgivelser. Forstå betydningen av stedsanalyser og deres anvendelse. Forstå hvordan plan- og byggesaker kan påvirke estetiske hensyn i det bygde miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, undervisningsvideoer, litteraturstudium, oppgaver, veiledning. Emnet kan kjøres nettbasert ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgavesett

Mer om vurdering

Oppgavesett

Hjemmeeksamen

Ved ikke bestått eksamen kan ny eksamen leveres etter avtale med emneansvarlig

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU