course-details-portlet

BYGG2362 - Universell utforming

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet fokuserer på universell utforming i det bygde miljø. Grunnleggende innføring i følgende tema: Begreper, prinsipper, brukerperspektiver, persepsjon og sanseapperatet, bygde løsninger, etiske perspektiver, lover og regelverk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunnskap om faglig og ideologisk fundament for universell utforming. Kunnskap om aktuelle brukergrupper og deres spesifikke behov. Kunnskap om aktuelle begreper, prinsipper og problemstillinger. Kunnskap om aktuelle lover, forskrifter og regelverk. Ferdigheter: Forstå og anvende spesifikke begreper og prinsipper innen universell utforming. Identifisere og analysere konkrete utfordringer i det bygde miljø. Kartlegging av brukerbehov. Omsette brukerbehov til praktiske løsninger. Generell kompetanse: Gjennomføring av administrative prosesser og planlegging innen universell utforming.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, undervisningsvideoer, litteraturstudium, oppgaver og veiledning. Studiet kan som helhet kjøres nettbasert ved behov.

Mer om vurdering

Vurderingsform er mappevurdering. Individuelle oppgaver samles i 2 innleveringer. Alle oppgavene må være bestått for å få karakter i emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU