course-details-portlet

BYGG2362 - Universell utforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på universell utforming i det bygde miljø. Grunnleggende innføring i følgende tema: Begreper, prinsipper, brukerperspektiver, persepsjon og sanseapperatet, bygde løsninger, etiske perspektiver, lover og regelverk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunnskap om faglig og ideologisk fundament for universell utforming. Kunnskap om aktuelle brukergrupper og deres spesifikke behov. Kunnskap om aktuelle begreper, prinsipper og problemstillinger. Kunnskap om aktuelle lover, forskrifter og regelverk. Ferdigheter: Forstå og anvende spesifikke begreper og prinsipper innen universell utforming. Identifisere og analysere konkrete utfordringer i det bygde miljø. Kartlegging av brukerbehov. Omsette brukerbehov til praktiske løsninger. Generell kompetanse: Gjennomføring av administrative prosesser og planlegging innen universell utforming.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, undervisningsvideoer, litteraturstudium, oppgaver og veiledning. Studiet kan som helhet kjøres nettbasert ved behov. Oppgavesettet må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgavesett

Mer om vurdering

Vurderingsform er hjemmeeksamen. Karakterregel: Bestått/ ikke bestått.

Utsatt eksamen avholdes i mai/juni.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU