course-details-portlet

TEK2112 - Universell utforming I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Universell utforming rettet mot design, estetikk og det bygde miljø. Grunnleggende om begreper, prinsipper og målgrupper. Grunnleggende kunnskap om persepsjon og sanseapparatet. Innføring i lys, farge, form- og materialbruk som virkemidler. Kulturarv og universell utforming. Etiske aspekter. Lover, forskrifter og måletekniske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Kunnskap om faglig og vitenskapelig fundament for universell utforming

- Kunnskap om ulike brukergrupper og behov

- Kunnskap om aktuelle begreper, prinsipper og problemstillinger

- Kunnskap om universell utforming innen design, estetikk og det bygde miljø

- Kunnskap om lov- og regelverk

Ferdigheter:

- Forstå og anvende grunnleggende begreper og prinsipper innen universell utforming

- Identifisere kartleggingsbehov for ulike brukergrupper

- Kartlegging av brukerbehov

- Omsette brukerbehov til praktiske løsninger innen design, estetikk og det bygde miljø

Generell kompetanse:

- Planlegging og prosjektering med universell utforming innen design, estetikk og det bygde miljø

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, undervisningsvideoer, litteraturstudium, oppgaver og veiledning. Studiet kan som helhet kjøres nettbasert ved behov.

Mer om vurdering

Vurderingsform er mappevurdering. Individuelle oppgaver samles i 2 innleveringer. Alle oppgavene må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produktdesign og teknologi (BTEKD)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A

Utlevering
22.11.2023

Innlevering
24.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU