course-details-portlet

K1213 - Universell utforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på universell utforming relatert til det bygde miljø. Sentrale tema: Begreper, prinsipper, brukergrupper, tekniske og praktiske løsninger, måleteknikk, lover og forskrifter, etiske perspektiver.

Læringsutbytte

Kunnskap: -Etiske og samfunnsmessige problemstillinger, faglige begreper og prinsipper, forskning, måleteknikk, lovverk, kunnskapskilder, kommunal forankring Ferdigheter: -Identifisere og kartlegge implementering av universell utforming i bygd miljø. -Identifisere spesifikke utfordringer og brukerbehov. -Utføre grunnleggende kartlegging og registrering. -Identifisere kompetansebehov og innhente spesialkompetanse. -Tilrettelegge for løsningsorienterte prosesser. Generell kompetanse: -Tilrettelegge og gjennomføre faglige og administrative prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert. Undervisningen skjer i form av nettbaserte forelesninger, forhåndsinnspilte undervisningsvideoer, litteraturstudium og obligatoriske oppgaver tilknyttet forelesninger og pensum. Alle oppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgavesett

Mer om vurdering

Vurderingsform er hjemmeeksamen. Karakterregel: Bestått/ ikke bestått. For studenter med ikke bestått kan forbedring skje innen gitt frist etter eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU