course-details-portlet

BYGG2265 - Byggeprosjektet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer E

Faglig innhold

 • Byggeprosjektet
 • Entrepriserett
 • Bygningsrett
 • Digital byggeprosess

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du som byggherrens representant være i stand til å organisere og lede et mindre byggeprosjekt. Det fokuseres ekstra på hvilke konsekvenser digitalisering av bransjen innebærer.

Dette innebærer at du må ha

 • God kunnskap om lovverk, standarder og andre forhold som regulerer ytre og indre forhold i et byggeprosjekt

Videre må du kunne

 • analysere hvordan lovverk/ standarder vektlegges i rettsavgjørelser
 • finne og vurdere oppdatert kunnskap om temaer innen emnet
 • gjøre rede for viktige utfordringer knyttet til digitalisering av bransjen
 • anvende programvare for produksjon av lyd og bilde
 • kommunisere resultater til fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på diskusjoner og refleksjoner rundt konkrete problemstillinger som er behandlet i rettstvister. Forelesninger finnes i stor grad som forhåndsinnspilte videoer, og de planlagte campustimene benyttes i stor grad til studentaktiviteter og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeid 1
 • Obligatorisk arbeid 2

Mer om vurdering

Vurderingen består av to deleksamener, hvor den ene er en individuell skoleeksamen med varighet 2 timer. Den andre delen består av en individuell faglig tekst. Begge deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG-F)
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU