course-details-portlet

BEV1010 - Motorikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende motoriske prinsipper knyttet til bevegelseskontroll, læring og utvikling. Temaene som blir tatt opp inkluderer ulike forklaringsmodeller for motorisk kontroll og hvordan ulike typer bevegelser kontrolleres i et livsløpsperspektiv. I tillegg til forelesninger vil praktiske aktiviteter, observasjoner og demonstrasjoner bli benyttet for å belyse de teoretiske perspektivene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • hvordan bevegelser kontrolleres
 • hvordan bevegelser læres og utvikles
 • endring av motorisk kontroll i ulike faser av livet

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • beskrive forklaringsmodeller for motorisk kontroll
 • anvende grunnleggende motoriske prinsipper knyttet til bevegelseskontroll

Generell kompetanse

Studenten kan reflektere over og formidle teorier og problemstillinger knyttet til motorisk kontroll, læring, utvikling og aldring

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriflige innleveringer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Obligatorisk aktivitet består av skriftlige innleveringer som gjøres i gruppe.
 • 3 av 4 skriftlige innleveringer må være godkjent for å få godkjent obligatorisk aktivitet.
 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

Eksamen

 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Bevegelsesvitenskap (ÅBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og årsstudiet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1003 7.5 HØST 2011
BEV1001 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU