BEV1010 - Motorikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende motoriske prinsipper knyttet til bevegelseskontroll, læring og utvikling. Temaene som blir tatt opp inkluderer ulike forklaringsmodeller for motorisk kontroll og læring, tilrettelegging for trening og overføring av læringseffekter, og hvordan endring i motorisk atferd og effekt av trening og erfaring studeres. I tillegg til forelesninger vil praktiske aktiviteter, observasjoner og demonstrasjoner bli benyttet for å belyse de teoretiske perspektivene.

Læringsutbytte

Studenten har grunnleggende kunnskaper om motorisk kontroll, motorisk læring og motorisk utvikling i et atferdsmessig perspektiv.
Studenten har kunnskap om hvordan endring i motorisk adferd relatert til trening og læring studeres.
Studenten kan reflektere over og formidle teorier og problemstillinger knyttet til motorisk kontroll, læring og utvikling.
Studenten kan kartlegge motorisk atferd og vurdere om endring har skjedd.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1001 7.5 01.09.2011
IDR1003 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 06.12.2017 09:00 JB370 , JD2 , JB41
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.