course-details-portlet

BEV2108 - Bevegelsesvitenskap og folkehelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over de offentlige instansene som er sentrale i folkehelsearbeidet og hvilken rolle de ulike instansene innehar. Oversikt og forståelse av lovverk og reguleringer knyttet til folkehelsearbeidet er et sentralt tema, og hvordan dette påvirker organisering av lokalt folkehelsearbeid i kommuner og fylkeskommuner. Videre vil ulike folkehelsetiltak knyttet til fysisk aktivitet og mulige effekter av disse presenteres og evalueres, og bevegelsesviterens rolle i dette arbeidet vil diskuteres.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan

 • forklare hvilke offentlige instanser, lovverk og reguleringer som er relevante for folkehelsearbeid
 • beskrive organisering av folkehelsearbeid i regi av kommuner og fylkeskommuner
 • Beskrive trinnene i evidensbasert folkehelsearbeid

Ferdighet

Studenten kan

 • reflektere rundt samfunnsmessige utfordringer relatert til befolkningens helse
 • vurdere ulike indikatorer på folkehelse
 • foreslå og drøfte tiltak for å bedre befolkningens helse
 • lage en plan for evaluering av folkehelsetiltak

Generell kompetanse

Studenten kan

 • presentere både muntlig og skriftlig eget arbeid
 • innhente og sammenfatte informasjon fra offentlige databaser
 • vurdere hvordan egen fagkompetanse kan brukes inn i folkehelsearbeid

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 7 heldagssamlinger gjennom semesteret med forelesninger, øvinger og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre skriftlige innleveringer og èn muntlig presentasjon i gruppe

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
 • Obligatorisk aktivitet består av 3 skriftlige innleveringer og en muntlig presentasjon. Obligatorisk aktivitet er gruppebasert.

Eksamen

 • Eksamen gjennomføres normalt i grupper på 2-3 studenter. Det må søkes emneansvarlig dersom en student ønsker å utføre oppgaven alene.
 • Ordinær eksamen avholdes kun i vårsemesteret. Studenter som ønsker å forbedre karakter må melde seg til vurdering neste gang emnet undervises. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i vårsemesteret har mulighet til å avlegge utsatt eksamen i høstsemesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 90 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV1014, BEV2006, BEV2008, BEV2009 og BEV2102. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
15.12.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.06.2024

Innlevering
06.06.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU