BEV2108 - Bevegelsesvitenskap og folkehelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over de offentlige instansene som er sentrale i folkehelsearbeidet og hvilken rolle de ulike instansene innehar. Oversikt og forståelse av lovverk og reguleringer knyttet til folkehelsearbeidet er et sentralt tema, og hvordan dette påvirker organisering av lokalt folkehelsearbeid i kommuner og fylkeskommuner. Videre vil ulike folkehelsetiltak og mulige effekter av disse presenteres og diskuteres.

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om hvilke offentlige instanser, lovverk og reguleringer som er relevante for folkehelsearbeid.
Studentene skal ha kunnskap om organisering av folkehelsearbeid i regi av kommuner og fylkeskommuner.
Studenten skal kjenne til og kunne vurdere ulike indikatorer på folkehelse, og basert på disse kunne foreslå og drøfte tiltak for å bedre befolkningens helse.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 90 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV 1014, BEV2005, BEV2006, BEV2007, BEV2101, BEV2106, BEV2107 og BEV2008. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.