Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kjøbli, Eli. (2007) Studier av osteoblastdifferensiering ved hjelp av cellelinjen MC3T3-E1. 2007.
  • Kjøbli, Eli; Krøkje, Åse. (2007) Studier av osteoblastdifferensiering ved hjelp av cellelinjen MC3T3-E1. 2007.