course-details-portlet

HBIOT2035 - Bacheloroppgave i Bioingeniørfag

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Tema og bioingeniørfaglige problemstillinger for selve bacheloroppgaven gis av fagmiljøene ved Universitetsklinikken St. Olavs Hospital, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU); Medisin og Helsefakultetet, Fakultet for Naturvitenskap, Institutt for bioingeniørfag og andre relevante fagmiljø.

Læringsutbytte

Biblioteksøk. Bruk av referansedatabase. Studenten kan kritisk vurdere fagstoff fra ulike kilder. Studenten kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene; både muntlig (framlegg) og skriftlig (formell vitenskapelig rapport). Studenten kan kartlegge, problematisere og drøfte faglige spørsmål. Studenten kan samarbeide med andre fagpersoner om relevante problemstillinger. Studenten kan formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk.

Læringsformer og aktiviteter

Bachelorprosjektet gjennomføres som gruppearbeid med 2- 4studenter pr. gruppe og innlevering av felles prosjektrapport. Studenten kan under veiledning utføre litteratursøk, datainnsamling, analysearbeid og resultatbearbeiding. Bacheloroppgaven leveres gruppevis i form av en vitenskapelig rapport, samt en muntlig presentasjon. Tilfredsstillende praksis må være godkjent før innlevering av bacheloroppgaven. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven leveres og presenteres individuelt. Forventet antall arbeidstimer: 425 timer

Mer om vurdering

Ved ikke bestått emne, avtales ny oppgave i hvert tilfelle.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studenten er tatt opp på profesjonsstudiet Bachelor i Bioingeniørfag. Studenten må være registrert i 3. årskull (må ha bestått minst 105sp. fra 1. og 2. årskull) og ha bestått HBIOT1010 MTL - Innføring i bioingeniørfag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO3001 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100

Innlevering
20.05.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU