Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en Professor ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU, og en del av Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning. Jeg lærer Eiendomsforvaltning og service og Bærekraftig fasilitetsstyring.  En av mine viktige områder av interesse er på kunnskapsoverføring som skjer i timelige løsrevne praksiser i byggeprosjekter, som er påvirket av endringer i teknologi og politikk. I min nåværende jobb, jeg trekker på organisasjonens ledelsesteorier for å forstå samspillet mellom praksis, kunder og sluttbrukere i renovering av lavenergi og lavutslipps nabolag. Pågående prosjekter inkluderer er Bridging the Gap: Information management platforms across the lifecycle of buildings, og +Cityxchange. Tidligere prosjekter er nearly Zero Energy Neighborhoods (FP7/2007-2013), og IEA/SHC Task 51 Solar Energy in Urban Planning .

I min forrige rolle ved University of Reading, jeg brukte case-studie forskning for å undersøke overlevering av digitale data fra design til drift i store prosjekter som London 2012 Olympics og andre mindre prosjekter. Jeg har også vurdert rollen til BIM som det skrider frem i prosjekter i facilities management. I min ph.d. undersøkte jeg innovasjon i forvaltning og drift gjennom innføring av RFID i en case-studie organisering med en sosial konstruksjon tilnærming. Jeg har en MSc i anvendt sosiale forskningsmetoder og en grad i historie og sosiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Sergeeva, Natalya; Lindkvist, Carmel Margaret. (2019) Narratives of innovation that address climate change agenda in the construction sector. The Connectivity of Innovation in the Construction Industry.

Rapport/avhandling

Andre

  • Nielsen, Brita Fladvad; Lindkvist, Carmel Margaret. (2019) Planleggingshjulet - sammendrag for Oppdal kommune. Oppdal/IAP Bærekraft fritid hytte og verktøyer for samspill . Carmel Lindkvist, NTNU; Trondheim. 2019-10-21 - 2019-10-21.