course-details-portlet

BA8111 - Område- og tettstedsforvaltning

Om emnet

Faglig innhold

Kurset vil innholde teorier om område- og tettstedsforvaltning, relevant for transformasjon av eksisterende industri eller boligområder. Hovedfokuset i kurset vil være å vurdere ulike teoretiske tilnærminger til verdibasert områdeforvaltning. Først og fremst er områdeforvaltning satt i en kritisk sammenheng med utviklingen av et smart og bærekraftig samfunn utifra den tilnærmingen at økonomisk suksess gir en samfunnsmessig gevinst hos mennesker, både komersielt og samfunnsmessig. For det andre, er det fokus på ekisterende samfunn og områder som trenger en bærekraftig ombygging av eksisterende bygninger som et stort potensiale for å redusere CO2 fotavtrykket. Dette er studert fra: i) involvering i innbyggernes samfunnsmessige behov i et langtidsperspektiv, ii) investeringer som innbyggere tar del i en økende markedsverdi for å sikre fremtidig investeringsbehov (verdibasert), iii) praksis som fasiliterer samhandling mellom samfunn og virksomheter, med ambisjonen om å øke attraktiviteten for samfunn og forbedre konkurranseforholdene for virksomheter, for så å sikre verdiskaping i et langtidsperspektiv. Til sist, områdeforvaltning modellen brukes for å designe samskaping av bærekraftige samfunn, kulturelle og identitetsskapende verdier.

Læringsutbytte

Kandidaten vil, gjennom aktiv deltagelse og studier, også basert på egen bakgrunn og PhD tema, lære å formidle og bidra med en mangfoldig og dyp forståelse of the fenomenet verdibasert områdeforvaltning i ulike kulturelle og materielle kontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i seminarer med diskusjon og gruppearbeid. Studenten vil forberede en kritisk litteraturgjennomgang av utvalgte artikler, både skriftlig og muntlig framføring. Studenten skal levere et essay av et utvalgt tema som grunnlag for evaluering i faget.

Mer om vurdering

Essay med muntlig fremføring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • By- og regionplanlegging
  • Samfunnskunnskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU