Bakgrunn og aktiviteter

Edd Blekkan er professor med fagfelt katalyse.

Edd Anders Blekkan er utdannet som sivilingeniør Industriell kjemi, NTH 1981, og dr.-ing. i Industriell kjemi, NTH 1985.

Bakgrunn           

 • Instituttleder ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU (2013-2017)
 • Professor NTH/NTNU (1995-
 • 1.amanuensis ved NTH/NTNU) (1988-1995)
 • Rådgiver i SINTEF (1988-2013)
 • Gjesteprofessor Univ. of Cambridge (2010)
 • Gjesteprofessor Cardiff University (2005)
 • Gjesteforsker, Statoil (Trondheim) og Borealis (Porsgrunn) (2000)
 • Institttleder, Institutt for industriell kjemi, NTNU (1998)
 • Nestleder, Institutt for industriell kjemi, NTNU (1991- 1997)
 • Gjesteprofessor Université Louis Pasteur, Strasbourg (1992-93)
 • Forsker SINTEF Teknisk Kjemi, Trondheim (1982-84 og 1987-88)
 • Postdoc, University of Reading (1986)
 • Stipendiat, NTH (1985)
 • Innvalgt medlem NTVA og DKNVS

Forskning

 • Heterogen katalyse
 • Naturgasskonvertering
 • Petrokjemi
 • Oljeraffinering
 • Biodrivstoff og bioraffinering
 • Prosessteknikk

Undervisning og veiledning

 • Underviser på alle nivå i Kjemisk prosessteknologi (Prosessteknikk, Katalyse, Petrokjemi og oljeraffinering, Prosjektering av prosessanlegg)
 • Veileder/medveileder for ca 20 Dr.-ing./PhD-studenter, 50 diplom/masterstudenter og over 100 prosjektstudenter
 • Pedagogisk pris ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU 2009.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner