Bakgrunn og aktiviteter

Research interests:

·         Environmental load modeling

·         Structural response analysis

·         Stochastic dynamics, control algorithms and structural reliability analysis

·         Risk assessment of structural systems

·         Design and analysis of ships and offshore structures for Arctic conditions

·         Floating production systems and subsea technology

·         Marine renewable energy

·         Fish farms and aquaculture structures

·         Design and analysis of marine bridges (e.g. floating bridges and submerged tunnels)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner