course-details-portlet

TMR4505 - Marin konstruksjonsteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

To moduler à 3,75 SP skal velges. De mest aktuelle modulene for dette fordypningsemne er:
Dynamisk analyse av marine konstruksjoner (3,75 SP),
Konstruksjonsanalyse VK (3,75 SP),
Integrert dynamisk analyse av vindturbiner (3,75 SP),
Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk (3,75 SP),
Numeriske metoder i marin hydrodynamikk (3,75 SP),
Skipsdesign for arktiske operasjoner (3,75 SP),
Bærekraftig arktisk sjøtransport (3,75 SP),
Undervannsteknikk (3,75 Sp).
AT-327 Arctic Offshore Engineering (10SP, Studieplan Univ. Svalbard)
AT-334 Arctic Marine Measurements Techniques, Operations and Transport (10SP, Studieplan Univ. Svalbard)

Valg av moduler vil avhenge av fagprofil og skal godkjennes av ansvarlig faglærer. Prosjektarbeid som del av AT-327 og AT-334 må koordineres med fordypningsprosjekt i Marin Konstruksjonsteknikk i samråd med veileder.

Det forutsettes at dersom Dynamisk analyse av marine konstruksjoner og Konstruksjonsanalyse, VK ikke velges som moduler, må TMR 4305 - Statisk og dynamisk analyse av marine konstruksjoner tas som valgbart emne.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for marin konstruksjonsteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)
Maritime Engineering (MSNMME)
Wind Energy (MSWIND)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 31.01.2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marine konstruksjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU