course-details-portlet

TMR4505 - Marin konstruksjonsteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

To moduler à 3,75 SP skal velges. De mest aktuelle modulene for dette fordypningsemne er: TMR01-Dynamisk analyse av marine konstruksjoner, TMR02-Konstruksjonsanalyse VK, TMR03-Integrert dynamisk analyse av vindturbiner, TMR04-Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk, TMR05-Numeriske metoder i marin hydrodynamikk. AT-327 Arctic Offshore Engineering (10SP, Studieplan Univ. Svalbard) AT-334 Arctic Marine Measurements Techniques, Operations and Transport (10SP, Studieplan Univ. Svalbard) Valg av moduler vil avhenge av fagprofil og skal godkjennes av ansvarlig faglærer. Prosjektarbeid som del av AT-327 og AT-334 må koordineres med fordypningsprosjekt i Marin Konstruksjonsteknikk i samråd med veileder. Det forutsettes at dersom Dynamisk analyse av marine konstruksjoner og Konstruksjonsanalyse, VK ikke velges som moduler, må TMR 4305 - Statisk og dynamisk analyse av marine konstruksjoner tas som valgbart emne.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for marin konstruksjonsteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier.

Mer om vurdering

For å bestå emnet må to moduler (3.75 SP hver) være individuelt bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) må begge tema gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4700 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marine konstruksjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 30.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU