TMR4170 - Marine konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler konstruktiv virkemåte, lastvirkningsanalyse og dimensjonering av skip og plattformer og inneholder følgende temaer: Lineær-elastisk analyse for skive- og platekonstruksjoner inklusiv numeriske metoder. Energi-prinsipp og virtuelt arbeid. Plateknekking basert på andre ordens teori. Analyttiske og energi-baserte numeriske løsningsmetoder. Knekking av platepanel. Tverrsnittsanalyse. Dimensjonerings-kriterier relatert til flyting, knekking og utmatting.

Læringsutbytte

a) Gi innsikt i hovedtyper av lastbærende komponenter i flytende skrog og de relevante mekaniske grensetilstander
b) Gi forståelse av det mekaniske grunnlaget for analyse av skall-konstruksjoner og gjennomføring av slike analyser med fokus på energibaserte formuleringer
c) Å gi kjennskap til hovedtrinnene i Elementmetoden. Å gi kjennskap til de fysiske egenskaper og tilhørende matrise-formuleringer relatert til skall-element, inklusiv linearisert geometrisk stivhet.
d) Å gi forståelse av forskjell mellom første- og annen-ordens modeller for plate-oppførsel og hvordan dette reflekteres i de matematiske formuleringene
e) Å gi ferdigheter i analyse av knekkspenning for plater og avstivede plate-panel basert på grunnleggende prinsipper. Å gi grundig forståelse av differensial-ligningen, analyttiske løsninger og numeriske løsninger basert på energi-metoder.
f) Å gi kjennskap til underliggende prinsipp for dimensjoneringsregler relatert til knekking av plate-panel
g) Å gi innsikt i metoder for tverrsnitts-analyse relatert til torsjon og skjærspenning for åpne og lukkede tverrsnitt
h) Å ha kunnskap om hovedtrinn relatert til estimering av utmattings-levetid basert på SN-kurver og gi kjennskap til begrepet material-klasse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller 30% og avsluttende skriftlig eksamen som teller 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kjennskap til programmering i Matlab.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1010 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.