Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider innen områdene økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, velferd/stress, forurensning og andre menneskeskapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskesykdommer-parasitter og biotelemetri.

Prosjektleder og prosjektpartner på flere prosjekter, inkludert felt- og laboratorieundersøkelser rundt laksefisk, miljøovervåking og overvåking av fiskebestander. EU-prosjekter, forskningsrådsprosjekter (nasjonale og internasjonale), prosjekter fra industri, departement og forvaltning. Har publisert >120 fagfelleartikler, 4 bokkapitler og >150 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner