course-details-portlet

BI3062 - Forskningsseminar, marin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Kurset består av forskningsseminarer. Hver student er ansvarlig for to framdriftsseminarer. Det første seminaret tidlig i studiet har som mål å presentere og diskutere forskningsplanen for eget masterprosjekt. Det andre seminaret er mot slutten av studiet, hvor resultater fra masterprosjektet legges frem for diskusjon og tolkninger. I tillegg er det også seminarer for å diskutere problemstillinger som er relevante innen forsknings- og samfunns-utvikling, som for eksempel om bærekraft, klimaendringer, utnyttelse av levende, marine ressurser, marin industri og teknologi, biodiversitet, etc. er relevante i forhold til utv relevante forskningsprosjekter og litteratur. Seminarene krever aktiv deltakelse fra studentene.

Læringsutbytte

On completion of the course students should be familiar with their scientific field, and have an good understanding of their own master deegree work.

Learning outcome

Knowledge:

 • The candidate will know: the activity and results from multidisciplinary research, industry or management related projects in marine science and aquaculture the activity of fellow master student projects

Skills:

 • be able to plan and perform a lecture, and to answer critical questions in public be able to take part in scientific discussions om several topics

General competence (attitudes): T

The candidate is able to:

 • Grasp scientific content of topics unrelated to own specialised field
 • Understand the context of different topics being presented
 • Have an open mind to explore marine science in a wider perspective

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer: Ca 45 timer pr. semester i 4 semester, obligatorisk oppmøte gjennom hele mastergradsstudiet (min 75% av alle seminarene).

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente presentasjoner
 • Obligatorisk seminardeltakelse

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget for emnet er en mappevurdering bestående av:

 1. Minimum 75% oppmøte på seminarene i løpet av 1-4 semester
 2. Hver student skal organisere to framdriftsseminarer om sitt masterprosjekt. Første seminar gjennomføres før masterprosjektarbeidet har begynt. Andre seminar gjennomføres når studenten nesten er klar for å levere inn masteroppgaven.

Alle deler av mappa må være godkjent for å få bestått emnet.

Mer info om vurdering vil gis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Akvakulturteknologi
 • Marin teknologi
 • Akvakultur
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Kjemi
 • Marin biologi
 • Marine fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU