course-details-portlet

BI3910 - Master Thesis in Ocean Resources

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Læringsformer og aktiviteter

Før man kan starte starte med masteroppgave man ha gjennomført obligatorisk HMS-opplæring ved fakultetet (HMS0003).

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Masteravtalen med vedlagt prosjektbeskrivelse og risikovurdering leveres innen 20.januar første år av masterløpet, om ikke annet er avtalt med instituttet.

Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer, som er standard for masteroppgaver på 60 studiepoeng. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veilednignstilbudet.

Mer om vurdering

Normert frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai, om ikke annet er avtalt med insituttet.

Muntlig forsvar av masteroppgave består av en presentasjon og diskusjon/eksamen. Tillatte hjelpemidler ved eksamen skal avtales med veileder.

Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Mer info om dette her.

Ved klage på karakter følges normale regler for klage på sensur ved eksamen. Muntlig forsvar avholdes på nytt dersom ny kommisjon er i uenig i vurderingen som ble gitt ved ordinær sensur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ocean Resources (MSOCEAN)

Forkunnskapskrav

Bestått HMS-kurs: HMS0003

Opptak på MSOCEAN og godkjent masteravtale

Du må ha gjennomført og bestått alle emner som inngår i graden før muntlig forsvar av masteroppgaven kan gjennomføres.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin byggteknikk
  • Marin teknologi
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi
  • Marine fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
01.10.2022


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
15.05.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU