course-details-portlet

BI3090 - Internship Project

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer A

Faglig innhold

NTNUs læringslinje til EM AquaH er "Økosystem og helse" og inkluderer obligatorisk praksis innenfor relevante sosiokulturelle/økonomiske og faglige miljøer hos ikke-akademiske partnere/organisasjoner eller forskningsinstitusjoner. Denne praksisplassen tar sikte på å gjøre studenten kjent med det virkelige arbeidsmiljøet i sektoren gjennom praktisk trening, teamarbeid og individuell læring.

Studentene vil motta en liste over potensielle praksisplasser. Studenter oppfordres til å kontakte spesifikke bedrifter av interesse.

Mulige praksispartnere:

 • Sjømat Norge (<100 medlemsbedrifter i Midt-Norge)
 • NCE Aquatech Cluster (107 partnere, de fleste bedrifter)
 • SINTEF Ocean
 • NINA
 • Norges Veterinærinstitutt (NVI)

En avtale burde utarbeides der studenten, eksten virksomhet og veileder ved NTNU blir enige om rettigheter og plikter hver part har. Avtalen kan gjerne beskrive innholdet i prosjektet og kriteriene for å karaktersette praksisprosjektet. Student, veileder og ekstern part planlegger prosjekt i god tid før oppstart, der det redegjøres for praktisk støtte og gjennomføring ved ekstern bedrift/virksomhet.

Læringsutbytte

For MS AquaH:

Kunnskap:

 • Hvordan nærme seg og diskutere prosjektsamarbeid med eksterne partnere innen havbruk
 • Hvordan helseaktører i næringen kan bruke forskning for å innhente kunnskap
 • Metoder brukt i forskning innen akvakulturhelse
 • Analysere, syntetisere og presentere prosjektresultater for partnere og rådgivere

Ferdigheter:

 • Foreslå vitenskapelige prosjekter for å hjelpe til med å løse helseproblemer i akvakultur.
 • Kommuniser med helseaktører og beskriv i klare ord lidelser for å støtte ekspertdiagnostikk
 • Velge metoder til bruk i forskning og vurdering av helsetilstand
 • Planlegg sammen med rådgivere et lite forskningsprosjekt knyttet til spesifikke akvakulturhelsespørsmål.

Generell kompetanse:

 • Se bedre industriperspektivene og utfordringen til akvakultur
 • Se tidligere oppnådd teoretisk kunnskap og ferdigheter i bredere vitenskapelige og samfunnsmessige perspektiver
 • Inspirere og lede et tverrfaglig team i vitenskapelig prosjekt om akvakulturhelse.
 • Formidle praktiske utfordringer ved akvakulturforvaltningsspørsmål utover helsesektoren i et samfunns- og offentlighetsperspektiv

MS Ocean Resources

Kunnskap:

 • Hvordan nærme seg og diskutere prosjektsamarbeid med eksterne partnere innen havbruk
 • Hvordan industriaktører kan bruke forskning for å skaffe kunnskap
 • Metoder brukt i forskning innen akvakultur
 • Analysere, syntetisere og presentere prosjektresultater for partnere og rådgivere

Ferdigheter:

 • Foreslå vitenskapelige prosjekter for å hjelpe til med å løse problemer innen akvakultur.
 • Kommuniser med bransjeaktører og beskriv med klare ord problemer og mulige løsninger.
 • Velge metoder for bruk i forskning og vurdering av produksjonstilstand
 • Planlegg sammen med rådgivere et lite forskningsprosjekt knyttet til spesifikke havbruksutfordringer.

Generell kompetanse:

 • Bedre å se bransjeperspektivene og utfordringene ved havbruksutfordringer
 • Se tidligere oppnådd teoretisk kunnskap og ferdigheter i bredere vitenskapelige og samfunnsmessige perspektiver
 • Inspirere og lede et tverrfaglig team i vitenskapelig prosjekt om akvakultur
 • Formidle praktiske utfordringer ved akvakulturforvaltningsspørsmål utover egen sektor i et samfunnsmessig og offentlig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal gjennomføre et planlagt vitenskapelig forskningsprosjekt med bedrift/ekstern virksomhet. Emnet innebærer arbeid i eksterne partnerlokaler og hos NTNU under endelig dataanalyse og skriving.

Arbeidsbelastning i emnet er på ca 200 timer.

Skriftlig rapport er obligatorisk.

Denne praksisen tar sikte på å gjøre studenten kjent med det virkelige arbeidsmiljøet gjennom praktisk trening, teamarbeid og individuell læring. Læringsformene vil variere avhengig av bedrift/ekstern virsomhet og prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig rapport

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Vurdering i emnet er muntlig eksamen/presentasjon, som teller 100% på karakter.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Undervisningsmateriell leveres av rådgivere fra industri og universitet ved oppstart av det spesifikke studentforskningsprosjektet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU