course-details-portlet

TPG4560 - Petroleumsteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med faglærerne innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Ingress:
Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper:
Lære vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studenten skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i henhold til vedtatte standarder og med relevante digitale verktøy.

Generell kompetanse:
Ha vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert (normalt to studenter) prosjektarbeid under veiledning av faglærer. Programmeringsverktøy (som MS Excel og Python) anvendes hvor dette er aktuelt.

Mer om vurdering

Ved gruppebasert prosjekt skal det avtales ved oppstart om vurderingen skal være individuell eller felles.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Petroleum Engineering (MSG1)
Petroleumsfag (MIPETR)
Petroleumsfag (MTPETR)
Undervannsteknologi (MIUVT)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Petroleumsfag (MTPETR), Petroleumsfag (MIPETR), Petroleum Engineering (MSG1), eller Ingeniørvitenskap og IKT (studieretning IKT og petroleumsfag). Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig. Studenter fra programmet Undervannsteknologi (MIUVT) med hovedprofil Undervannsteknologi - Drift og vedlikehold kan ta emnet etter avtale med emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Petrofysikk
  • Petroleumsproduksjon/Brønnteknologi
  • Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Petroleumsproduksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering 15.12.2020

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU