TPG4560 - Petroleumsteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med faglærerne innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Ingress:
Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper:
Lære vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studenten skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport iht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Ha vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert prosjektarbeid under veiledning av faglærer.

Mer om vurdering

Ved gruppebasert prosjekt (normalt to studenter) får gruppen en felles karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Petroleum Engineering (MSG1)
Petroleumsfag (MIPETR)
Petroleumsfag (MTPETR)
Undervannsteknologi (MIUVT)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Petroleumsfag (MTPETR), Petroleumsfag (MIPETR), Master of Science in Petroleum Engineering (MSG1), eller Ingeniørvitenskap og IKT (studieretning IKT og petroleumsfag). Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig. Studenter fra programmet Undervannsteknologi (MIUVT) med hovedprofil Drift og vedlikehold kan ta emnet etter avtale med emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
27.10.2017

Innlevering
19.12.2017

Vår NY Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.