course-details-portlet

PG8601 - Spesielle reservoarsimuleringsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i formulering og bruk av mer spesielle reservoar-simuleringsteknikker for optimal og bærekraftig utnyttelse av reservoarene, blant annet knyttet til metoder for forbedret/økt utvinning. Emnet omfatter (men ikke begrenset til):

 • Komposisjonelle reservoarsimuleringsmodeller med anvendelser innen ulike gassfortrengningsprosesser.
 • Alternative modeller for blandbar gassfortrengning.
 • Vannbaserte modeller for polymerflømming og sporstofftransport.
 • Modeller for oppsprukne reservoarer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ved gjennomført emne vil kandidaten ha en utdypende forståelse av ulike modeller som kan anvendes i spesielle utvinningsmetoder. Kandidaten vil også tilegne seg kunnskap av de fysiske prosessene de ulike utvinningsmetoder innebærer og implikasjoner de ulike parametre har som inngår i modellene for prosessbeskrivelsene. Denne kunnskapen kan brukes i utvinning av hydrokarbonreservoarer eller andre applikasjoner som karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS), hydrogenlagring, studier av akviferer (grunnvannssystemer) og geotermiske reservoarer. Kandidaten vil også få trening i lesing av vitenskapelige artikler.

Ferdigheter: Kandidaten skal etter gjennomført emne kunne:

 • Velge riktig digitalverktøy (simuleringsverktøy) for problemstillingen som skal løses.
 • Analysere modellvalgets inputparametre for riktig prosessbeskrivelse.
 • Anvende modellene med forhøyet selvsikkerhet.
 • Argumentere for valg av formulering og dens betydning for prosessbeskrivelse.

Generell kompetanse: Kandidaten vil få bedre innsikt i modellenes oppbygging og økt forståelse av de ulike modellparametrenes innvirkning i prosessbeskrivelsene. Kandidaten vil kunne formidle kunnskapen til andre og gå dypere inn i de ulike temaene på egen hånd. Kandidaten skal også bruke programmeringsspråk for problemløsning, og vil utvikle kompetanse innen dataanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudie og kollokvier, tidspunkt avtales av deltakerne.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TPG4160 Reservoarsimulering eller tilsvarende. Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning reservoarteknikk og petrofysikk, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

1. SPOR Monograph (M.). 2. Reservoir Simulation, SPE M. Vol.13. 3. Phase Behavior, SPE M. Vol.20. 4. Enhanced Oil Recovery, Prentice Hall. 5. Diverse artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Reservoarteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU