course-details-portlet

TPG4145 - Reservoarfluider og strømning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppebasert prosjektrapport og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjektrapport 50/100
Muntlig eksamen (med gruppepresentasjoner og gruppetilbakemeldinger) 50/100 2 timer

Faglig innhold

Fluid-delen av emnet behandler reservoarfluidenes egenskaper, flerkomponent faseoppførsel, PVT-laboratorieanalyse og bruk av PVT data i reservoarberegninger. Strømningsdelen av emnet behandler enkeltbrønns-oppførsel for radiell strømning, stabil ("steady state") tilstand for brønner i porøse medier, samt gjennomgang av reservoarmaterialbalansen og brønntesting.

Læringsutbytte

Ingress:

Gjennomføring av kurset gir studentene kunnskap om kjemi, termodynamikk, og strømning i porøse medier for optimal og bærekraftig utnyttelse av reservoarene.

Kunnskaper:

Ved slutten av semesteret forstår studentene omfattende bruk av faseegenskaper, bruk av Darcys lov, materialbalanse, og brønntesting. Denne kunnskapen kan brukes i utvinning av hydrokarbonreservoarer eller andre applikasjoner som karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS), hydrogenlagring, studier av akviferer (grunnvannssystemer) og geotermiske reservoarer.

Ferdigheter:

Ved slutten av semesteret vil studentene være i stand til å utføre faselikevekt- og strømningsberegninger og anslå faseegenskaper for reservoar- og produksjonstekniske applikasjoner, og gassinjeksjon for økt utvinning og lagring, f.eks. CO2-lagring. Studentene forstår også hvordan man bruker eller utvikler passende digitale verktøy (f.eks. programvare for fluidmodellering) for å utføre fluid- og strømningsberegninger.

Generell kompetanse:

Ved slutten av semesteret lærer studentene:

  • å anvende fluid- og strømningskunnskaper og ferdigheter oppnådd i emnet for bærekraftig utnyttelse av reservoarene.
  • å bruke digitale verktøy som fluid modelleringsprogramvare og programmeringsspråk for problemløsning, og vil utvikle kompetanse innen dataanalyse.
  • hvordan bli autonome og selvstendige problemløsere basert på sin egen evne til å sjekke og å kryssjekke sitt arbeid med andre og bruke forelesningstimene til å få tilbakemelding.

Gjennom gruppearbeid lærer studentene å samarbeide og å vise ansvar for sin del av oppgavene. Erfaring med gruppeprosjekt, presentasjon og tilbakemeldinger fra andre studenter i emnet bidrar til å utvikle ingeniørkommunikasjonsferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter

Omvendt undervisning, oppsummeringsforedrag, veiledning, gruppeprosjekt, rapportskriving, gruppepresentasjoner og tilbakemeldinger fra andre studenter, selvstudium. Undervisningen foregår på engelsk.

Emneevaluering gjennomføres av en referansegruppe som gir studentenes tilbakemeldinger til emneansvarlig.

Mer om vurdering

Vurderingen baseres på:

  • Gruppeprosjektrapport.
  • Muntlig eksamen (med gruppepresentasjoner og gruppetilbakemeldinger)

Begge delene må være bestått for at hele emnet skal vurderes som bestått.

Vurderingsordning for emnet er basert på gruppearbeid. Dersom det blir dokumentert vesentlige forskjeller i bidrag fra gruppens medlemmer kan det være aktuelt med individuell justering av tellende karakter.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Phase Behaviour SPE monograph (Whitson og Brule). Utdelte notater og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppebasert prosjektrapport og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppebasert prosjektrapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (med gruppepresentasjoner og gruppetilbakemeldinger) 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU