course-details-portlet

TPG4145 - Reservoarfluider og strømning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeprosjekt og 2 individuelle rapporter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjektrapport 60/100
Individuell evaluering av annen gruppes prosjekt 20/100
Individuell beskrivelse av prosjektet 20/100

Faglig innhold

Fluid-delen av emnet behandler reservoarfluidenes egenskaper, flerkomponent faseoppførsel, PVT-laboratorieanalyse og bruk av PVT data i reservoarberegninger. Strømningsdelen av emnet behandler enkeltbrønns-oppførsel for stabil ("steady state") tilstand for brønner som produserer fra porøse medier, radiell strømning, samt gjennomgang av gass-reservoarmaterialbalansen og brønntesting.

Læringsutbytte

Ingress:

Gjennomføring av kurset gir studentene kunnskap om kjemi, termodynamikk, og strømning i porøse medier.

Kunnskaper:

Ved slutten av semesteret forstår studentene bruken av Darcys lov, gass materialbalanse, og omfattende bruk av faseegenskaper.

Ferdigheter:

Ved slutten av semesteret vil studentene være i stand til å utføre faselikevektberegninger og anslå faseegenskaper for reservoar- og produksjonstekniske applikasjoner, og gassinjeksjon for EOR og lagring, f.eks. karbonfangst og -lagring (CCS). Studentene forstår også hvordan man bruker en Fluid Modeling Package og Excel i beregningene.

Generell kompetanse:

Ved slutten av semesteret lærer studentene å bli selvstendige problemløsere basert på sin egen evne til å sjekke og å kryssjekke sitt arbeid med andre og bruke forelesningstimene til å få tilbakemelding. Gjennom gruppearbeid lærer studentene å samarbeide og å vise ansvar for sin del av øvingsarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Omvendt undervisning, oppsummeringsforedrag, veiledning, gruppeprosjekt, selvstudium. Undervisningen foregår på engelsk.

Emneevaluering gjennomføres av en referansegruppe som gir studentenes tilbakemeldinger til emneansvarlig.

Mer om vurdering

Vurderingen baseres på 3 separate aktiviteter:

  1. Et gruppeprosjekt
  2. Individuell beskrivelse av prosjektet
  3. Individuell evaluering av en annen gruppes prosjekt.

Alle delene må være bestått for at hele emnet skal vurderes som bestått.

Vurderingsordning for emnet er delvis basert på prosjektarbeid i grupper. Dersom det blir dokumentert vesentlige forskjeller i bidrag fra gruppens medlemmer kan det være aktuelt med individuell justering av tellende karakter.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Phase Behaviour SPE monograph (Whitson og Brule). Utdelte notater og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeprosjekt og 2 individuelle rapporter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppebasert prosjektrapport 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell beskrivelse av prosjektet 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell evaluering av annen gruppes prosjekt 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU