Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Fiskerfagskole, ca 5 års fartstid fra fiskefartøy, line og kystnot 

BSc Nautikk - Høgskolen i Ålesund  

Praktisk Pedagogisk Utdanning - Høgskolen i Volda

Navigatør - Dekksoffiser klasse 2 STCW 78/2010, styrmann offshore.

Assessorsertifikat STCW 

DP Unlimited - Nautical Institute, DP instruktør.

 

Underviser:

TN 101813 Navigasjon1 Simulator – Signalering og SRC

TN 203611 Navigasjon 3 Simulator – Kystnavigasjon, Shiphandling, ECDIS

TN303012 Navigasjon 4 BRM/ERM, SAR, Simulator

TN 301312 Maritim Kommunikasjon, GOC/GMDSS

Fagområder:

Fagansvarlig Simulator