course-details-portlet

TN102221 - Anvendt Navigasjon 2 - Navigasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Simulator
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Simulator 100/100 1 timer

Faglig innhold

Faget dekker kravet til kunnskaper i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon «Navigasjon på det operative nivået» og STCW kode A-II/2 funksjon «Navigasjon på ledelsesnivået"

 • Bruk av ECDIS som hjelpemiddel i kystnavigasjon og åpent farvann
 • Bruk av elektroniske kart for ruteplanlegging
 • Risikovurdering, samt vurdering av nødvendige marginer for sikker seilas
 • Kompass- / Gyro systemer
 • Anvendelse av de internasjonale reglene for å unngå sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
 • Styrekontrollsystem.
 • Radar
 • ARPA
 • AIS
 • Ekkolodd
 • Satellittnavigasjonssystemer
 • Landbaserte navigasjonssystemer
 • Elektroniske kartsystemer
 • Automatic radar plotting aid (ARPA)
 • Automatic identification system (AIS)
 • Parallellindeks (PI)

Læringsutbytte

Ved fullført og bestått eksamen utstedes kursbeviset: ECDIS/AIS

Kandidaten skal kunne:

Forberede:

 • og anvende terminologien tilhørende emnet skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • anvendelse av sjøveisreglene ved bruk av elektroniske navigasjonsjelpemidler
 • operasjon av Radar/ARPA/ECDIS/AIS
 • seilas i områder med landbaserte elektroniske navigasjonssystemer

Planlegge:

 • sikker seilas og ruteplan i ECDIS
 • relevante operasjoner knyttet til fartøyets drift
 • bruk av egne og landbaserte elektroniske navigasjonssystemer

Utføre:

 • anvende ruteplan som verktøy for å sikre seilasen i ECDIS
 • seilas i henhold til gjeldende regler for det farvannet fartøyet befinner seg i
 • seilas i henhold til de internasjonale reglene for å unngå sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
 • bruke styrekontroll for å sikre seilasen i forhold til gjeldende farvann og sjøveisreglene.
 • kvalitetsikring av informasjon fra elektroniske navigasjonshjelpemidler, bruke varierte modus og verktøy i elektroniske navigasjonshjelpemidler for å kvalitetssikre fartøyets posisjon i forhold til ruteplanen og omgivelsene.

Evaluere:

 • Hvilke verktøy som er best egnet for å sikre seilasen til enhver tid
 • Kvaliteten av egen ruteplan og gjennomføring av seilasen
 • Kvaliteten av elektroniske navigasjonshjelpemidler
 • Utviklingen av egne faglige ferdigheter i emnet
 • Egne erfaringer og delta aktivt i faglige diskusjoner med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, laboratorie øvinger, CBT, simulator øvinger Obligatoriske arbeidskrav: Minimum 80% deltakelse på simulator øvinger.

Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Ikt-verktøy skal benyttes i løsningene. Godkjente innleveringer gir adgang til første ordinære eksamen, samt første ny og utsatt eksamen. Ved neste ordinære eksamen, må nye obligatoriske oppgaver innleveres.

Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse med gruppebesvarelse:Til eksamen skal gruppebesvarelsen tas med og vedlegges den individuelle besvarelsen. Hvis studenten venter til neste ordinære slutteksamen, må ny gruppeoppgave besvares, innleveres og godkjennes. Emner/Tema med krav om deltakelse:Deltakelse prosent oppgis for hvert enkelt Tema som har slike krav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Karakter A til F settes basert på:

 • Gjennomført eksamensoppgave i simulator

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Norvald Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier siste utgave .

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Individuell oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Simulator 60/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Simulator

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Simulator 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU