course-details-portlet

TN101921 - Praktisk Navigasjon 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Sjøveisregler SignaleringSRC (Short Range Certificate):GMDSS Sea Area A1 IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP)

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten -har grundig kunnskap om nasjonale og internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen.God kjennskap til maritim terminologi på norsk og engelsk Ferdigheter: Kandidaten -skal kunne opprettholde en sikker brovakt, herunder å anvende prinsipper for sikkert vakthold og effektive broprosedyrer Kandidaten-skal kunne gjøre rede for og sikkert kunne anvende sjøveisreglene.Skal kunne kommunsiere korrekt på norsk og engelsk i utøvelsen av brovakt.Skal kunne forstå internasjonale signalregler Generell kompetanse: Kandidaten -skal kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk -skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,Simulatorøvelser,navigasjonslaboratorie,individuelle og gruppearbeider

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

  • Obligatoriske arbeidskrav: Godkjente innleveringer samt  Bestått SRC (VHF sertifikatprøve) Bestått Optisk telegrafering (Signalering)  

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Sjøveisreglene,ISBN13 9788202495558

Managing Collision Avoidance at Sea ,ISBN SBN :978 1 870077 86 6

Pensumhefte MAYDAY - Praktisk bruk av VHF,ISBN13 9788292284858

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 E 10.12.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU