course-details-portlet

TN203721 - Anvendt Navigasjon 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Refleksjonsnotat 30/100
Simulator 70/100 2 timer

Faglig innhold

Kurset dekker kravene til praktiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Navigasjon på ledelsesnivået innenfor de emnene som er listet nedenfor.

 • Nautiske publikasjoner (sjøkart, losbeskrivelser, tidevannstabeller, strømatlas, fyrlister, etc.)
 • Bruk av ECDIS som hjelpemiddel i kystnavigasjon og åpent farvann
 • Bruk av radar for å sikre kystseilas
 • Bruk av Rate of Turn (ROT) og skipets manøver karakteristikker
 • Forståelse av skipets manøverkarakteristikker og standard manøverprøver
 • Gruntvann- og kanaleffekt/ Operasjon i trange farvann og kanaler
 • Fortøynings- og ankringsarrangement
 • Tauing og bruk av taubåter
 • Operasjon i is (Polar Code Basic kurs)
 • Planlegging av oversjøiske og kystnære seilaser
 • Risikovurdering, samt vurdering av nødvendige marginer for sikker seilas
 • Dagbokføring og dokumentasjon av reisen
 • Etablering av vakt- og brorutiner
 • VTS, lostjenester, overvåkning og rapporteringsregimer
 • Anvendelse av de internasjonale reglene for å unngå sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)

Læringsutbytte

Ved fullført og bestått eksamen utstedes kursbevis Kysnavigasjon for kadettfarledsbevis

Kandidaten skal kunne:

Forberede:

 • seilas i alle typer farvann inkludert kystnavigasjon på norskekysten
 • vaktplan for sikker bemanning for hele reisen
 • rapporteringer til VTS, los og havn
 • ruteplan som kan benyttes av hele broteamet
 • brief for gjennomføring av operasjon

Planlegge:

 • kystseilas, oversjøisk seilas i ECDIS
 • kystseilas der alle farvannets begrensninger inkludert tidevann og strømforhold evalueres
 • operasjoner knyttet til fartøyets drift
 • rapportering i henhold til relevante regler for det farvannet seilasen skal foregå i.
 • en lengre seilas og vaktplan som sikrer tilstrekkelig bemanning for å dekke alle roller på brua.

Utføre:

 • lage komplett ruteplan som verktøy for å sikre seilasen i ECDIS
 • seilas i henhold til gjeldende regler for det farvannet fartøyet befinner seg i
 • seilas i henhold til de internasjonale reglene for å unngå sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
 • bruke ror og propell aktivt for å sikre seilasen i forhold til gjeldende farvann og sjøveisreglene.
 • bruke riktige verktøy for å kvalitetsikre fartøyets posisjon i forhold til ruteplanen.
 • rapportering i henhold til gjeldende krav for det farvannet skipet befinner seg i.
 • tidevannsberegninger for de seilasene som skal gjennomføres.
 • Standard manøverprøver

Evaluere

 • Hvilke verktøy som er best egnet for å sikre seilasen til enhver tid
 • Kvaliteten av egen ruteplan - og dokumentasjon av seilasen.
 • Kvaliteten av posisjonsinput til ECDIS ved hjelp av egnede hjelpemiddel
 • Utviklingen av egne faglige ferdigheter i faget

Læringsformer og aktiviteter

Faget består av en serie simulator og lab øvelser, plan for gjennomføring publiseres ved oppstart.

Alle øvelser skal være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Alle øvelser må være gjennomført og godkjent for å kunne delta på eksamen.

Karakter A - F settes basert på

 1. Vurdering av innlevert skriftlig refleksjonsnotat til hver øvelse (30%)
 2. Gjennomført praktisk eksamen i simulator (70%)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Norvald Kjerstad, siste utgave :Fremføring av skip med navigasjonskontroll

Norvald Kjerstad Navigasjon for maritime studier

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Refleksjonsnotat 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Simulator 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Refleksjonsnotat 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Simulator (1) 70/100 23.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) 23. mai + 24. mai + 27. mai
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU