course-details-portlet

TN302021 - Offshore operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
praktisk eksamen 50/100 1 timer
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer E

Faglig innhold

Emnet dekker kravene i The Nautical Institute Certification and Accreditation Standard Vol.1. og STCW koden del A-II/2 og B-V/e og del B-V/f.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne:

Forberede;

 • at fartøyet kan settes opp på DP
 • at fartøyets maskineri og thrustere er klare til bruk
 • bruk av sjekklister og retningslinjer for sikker operasjon langs rigg

Planlegge;

 • anvende terminologien tilhørende emnet skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • oppsett av fartøyets DP system
 • ankomst/avgang plattform/rigg
 • ankomst/avgang havn
 • forflytning langs plattform/rigg
 • bruk av posisjonsreferansesystemer
 • arbeid på lokasjon

Utføre;

 • oppsett av fartøyets DP system fra manuell/joystick til full DP
 • manøvrering av fartøyet ved bruk av thrustere, ror og propeller langs rigg/plattform og til og fra kai
 • utfylling og kontroll av sjekklister

Evaluere;

 • kvaliteten og nøyaktighet på fartøyets posisjon og posisjonsreferansesystemer
 • hvilke posisjonsreferansesystemer som er best egnet til bruk i den aktuelle situasjon
 • fartøyets operasjonsbegrensninger
 • egne erfaringer og delta aktivt i faglige diskusjoner med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og øvinger. Praktiske øvelser på simulator med forberedelse, briefing og debrifing. Alt undervisningsmateriale er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Det er obligatorisk fremmøte på alle forelesningene og øvinger.

Eksamen i faget er to-delt med en teoretisk og praktisk del.

Hver del teller 50% og karakter i faget er bestått/ikke bestått.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Kursmateriell

Utdelt materiale i emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS praktisk eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD praktisk eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU