course-details-portlet

TN301312 - Maritim kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 1 dager E

Faglig innhold

GMDSS delsystemer og utstyr MF/HF/VHF sendere og mottakere for telefoni og teleks, Digital selektiv oppkalling (DSC). Satellittkommunikasjonsutstyr (SES\'s), Nødradiopeilesendere (EPIRB\'s), Radartranspondere (SART), Strømforsyninger, Antenner, Navtex. Innstilling og praktisk bruk og prøving av utstyret.. Radioreglement som gjelder bruk av forannevnte radioutstyr. Publikasjon. Ekspedisjon. Nød- og sikkerhetstrafikk.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: ha inngående kunnskap innen maritim kommunikajson i henhold til STCW kapittel IV/2, STCW kode A-IV/2 og IMO modellkurs 1.25 ha inngående kunnskaper om nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til maritim kommunikasjon   Læringsutbytte - Ferdigheter: kunne sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS undersystem og utstyr kunne yte radioservice i nødsituasjoner utføre sine oppgaver i henhold til prinsipp for god radiovakt kommunisere muntlig og skriftlig på Engelsk   Læringsutbytte - Kompetanse: Kunne formidle fagkunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk GOC/GMDSS Sertifikat utstedt av Telenor Maritim Radio, - krav for å løse navigatørsertifikat

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:  Forelesninger, skriftlige og praktiske  øvinger, simulator og radio rom trening på skolen, hjemmeoppgaver,  SAR (Search and Rescue) øvelser.  

Det er krav til fremmøte på forelesninger og labøvelser.   

Obligatoriske arbeidskrav:

  • Godkjent 3 SAR simulatorøvelser.
  • Bestått skriftlig arbeidskrav fra Telenor

Eksamen

  • Praktisk/muntlig eksamen på radiolab.

Obligatoriske aktiviteter

  • SAR kurs
  • Multiple choice (online Telenor)

Mer om vurdering

Bestått minst 3 SAR øvelser på navigasjonssimulator - del av TN303012 Navigasjon 4). Obligatorisk skriftlig arbeidskrav fra Telenor. En praktisk/muntlig eksamen, som foregår på skolens radio lab - gjennomføres i løpet av en uke, med sensor fra Telenor. Studenter må betale sertifiseringsgebyret til Telenor for å få løst ut sertifikatet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

VHF - SRC sertifikat, ROC/GMDSS Seritifikat eller godkjent arbeidskrav SRC TN101810

Kursmateriell

Gjeldende og oppdatert utgave av Admiralty List of Radio Signals Vol. 5

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 E 13.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig/praktisk eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU