course-details-portlet

TN102021 - Anvendt Navigasjon 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Refleksjonsnotat, ruteplan, kart 50/100
Simulator 50/100 2 timer

Faglig innhold

Kystnavigering Opprettholde sikker brovakt Sjøveisreglene VHF radio SRC inkludert Signalering Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/1-2.

Læringsutbytte

Kunnskap-Kandidaten forstår sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor maritime terminologi på norsk og engelsk ,herunder:Rorordre,Maskinordre,Utkikksprosedyrer. Grunnleggende kunnskaper om navigasjonssimulatorene og navigasjonslaboratorier , om sentrale temaer ,problemstillinger ,verktøy og metoder innenfor grunnleggende praktisk navigasjon herunder: arbeidsrutiner på bro,faser i navigasjon, kursnotasjoner , posisjonering,sjømerker, sjøveisregler,signalering og radiokommunikasjon

Ferdigheter-Kandidaten kan : -bruke samt gjennomføre øvinger i navigasjonssimulator og navigasjonslab, i disse korrelere virkeligheten rundt fartøyet med radar og kart bildet.-inngå i brovakttjeneste i navigasjonssimulatoren i alle funksjoner.-vanlig maritim terminologi på norsk og engelsk ,elementært kartarbeide og tid/fart/distanseberegninger,tolke og anvende sjøveisreglene under seilas. -forestå utøvelsen av prosedyrer for vakthold på bro,de vanligie deler av morsealfabetet og bruk av den Internasjonale signalboken,VHF som kommunikasjonsmiddel på norsk og engelsk iht korrekte prosedyrer -anvende faglig kunnskap og relevante teoretiske problemstillinger til å treffe begrunnede valg under optisk og radar seilas,reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. -forberede,planlegge,utføre og evaluere trygg kyst seilas i normal hastighet. -anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør. -reflektere over egen faglig utøvelse som navigatør og justere denne under veiledning -vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse-Kandidaten skal kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk ,kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, Skriftlige øvinger, eLæring, Simulator og labaratorie øvinger,eksursjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Karakter A til F settes basert på 1. vurdering av innlevert skriftlig refleksjonsnotat, ruteplan ,kart (50%) 2. gjennomført eksamensoppgave i simulator (50%)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for studiet

Kursmateriell

Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier :SIste utgave Rullelinjal/Paralellforskyver Enhånds Navigasjonspasser Kalkulator

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Refleksjonsnotat, ruteplan, kart 50/100

Utlevering
24.11.2022

Innlevering
28.11.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Simulator (1) 50/100 22.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Refleksjonsnotat, ruteplan, kart 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Simulator 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) 22. - 25.11.22
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU