Bakgrunn og aktiviteter

Postadresse: PB 1517, 6025 Ålesund

Besøksadresse: Larsgårdsveien 2, 6009 Ålesund

Laboratorium: C420/C332

Fagfelt / arbeidsområde:

Førsteamanuensis ved Avdeling for Biologiske fag. Jobber med molekylær biologiske analyser som DGGE, MLST, NGS, qPCR og PCR analyser, og immunoassay som ELISA og EIA. Har en særlig interesse for metagenomikk analyser, og jobber fortiden med NGS og metagenomikk analyser av marin mikrobiota. Jobber i tillegg med stress relatert til laksens helse og velferd, gjennom både EIA og HPLC analyser av stressrelaterte hormoner som for eksempel kortisol. 

Mitt doktorgradsarbeid handlet om mikrobielle samfunn hos flått, og genotyping av Borrelia spp..

Underviser i fagene:

  • Anvendt Bioinformatikk
  • Grunnleggende/anvendt Bioteknologi
  • Mikrobiell Økologi
  • Biokjemi (DNA struktur og syntese/ Protein syntese)
  • Instrumentell analyse (Nukleinsyre teknikker)
  • Mikrobiologi

 

 


 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Tveten, Ann-Kristin; Fjørtoft, Helene Børretzen; Olsen, Magne Hauge; Venås, Leonardo Areas; Isaksson, Aimee Kathrina Soto. (2015) Fargemetoder for prøvepreparering ved histologiske undersøkelser og fluoresense in situ hybridisering for studier av amøbegjellesykdom (AGD) i gjellevev og lakselus. Blue Bio-resources.

Rapport/avhandling

  • Tveten, Ann-Kristin. (2014) Tick borne pathogens: detection and characterization of Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii and Borrelia valaisiana in Ixodes ricinus ticks. 2014. ISBN 978-82-575-1927-8. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis (23).

Andre

  • Grøva, Lise; Sae-Lim, Panya; Olesen, Ingrid; Blichfeldt, Thor; Qviller, Lars; Tveten, Ann-Kristin; Klingen, Ingeborg; Strasser, Hermann; Gilbert, Lucy. (2015) Avsluttningsseminar Ticklessprosjektet. Avsluttningsseminar Tickless . Bioforsk; Rica Seilet Molde. 2015-03-20 - 2015-03-20.
  • Tveten, Ann-Kristin. (2012) Identification of tick borne bacteria by PCR and denaturing gradeint gel electrophoresis. 30th wolrd congress of biomedical laboratory science ; Berlin. 2012-08-18 - 2012-08-22.