course-details-portlet

MGLU5202 - Masteroppgave i norskdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk
 • har inngående kunnskap om sentrale fagdidaktiske utfordringer med utgangspunkt i fagområdets forskning, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om utforming av et relevant, norskdidaktisk forskningsprosjekt
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av vitenskapelige tekster i norskdidaktikk
 • har kunnskap om vitenskapelige referansestandarder

Ferdigheter

Studenten

 • kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan vurdere og diskutere relevant norskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
 • kan sette seg inn i teori og forskningslitteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk
 • kan analysere og tolke empiri i lys av teori
 • kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
 • kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine fagkunnskaper til å designe forskningsprosjekt som svarer på relevante norskdidaktiske problemstillinger
 • kan formidle selvstendig forskningsarbeid med bruk av norskdidaktikkens fagspråk
 • kan kommunisere om problemstillinger, empiriske analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde til fagspesialister og lærere
 • kan bruke erfaring fra egen forskning til å innta en ledende rolle i utvikling av norsk som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe

Mer om vurdering

Masteroppgave

Masteroppgaven skrives i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil innebære individuell vurdering av kandidatene. Ved samskriving forventes masteroppgaven å være ca 50% lenger enn ved individuelt arbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått Norsk 1 og Norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU