course-details-portlet

KLMED8009 - Klinisk forskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Kliniske studier er det viktigste virkemidlet vi har for å få sikker kunnskap om effektivitet og sikkerhet av et legemiddel, en kirurgisk prosedyre, en livsstilintervensjon, en rehabiliteringsmetode eller et medisinsk utstyr. Denne kunnskapen er viktig for å kunne ta beslutninger om hvorvidt nye metoder skal tas i bruk, videreføres, utfases eller kun tilbys noen få pasienter der effekten er stor. Emnet gir en detaljert innføring i randomiserte kontrollerte studier (RCT) og vil dekke alle viktige aspekter fra design til publisering. Det vil bli lagt vekt på praktiske aspekter slik som for eksempel pasient rekruttering og datainnsamling. Andre typer studiedesign vil også bli gjennomgått. Emnet vil i tillegg gi innsikt i hvordan man vurderer vitenskapelig kvalitet i publisert litteratur. Etter fullført kurs skal studentene kunne planlegge, gjennomføre og publisere egne kliniske studier av høy vitenskapelig kvalitet. Kurset vil tilby et inspirerende miljø som legger til rette for nettverksbygging, fremmer karriereutvikling og motivere for fremtidig klinisk forskning.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskap:

 • Ha god kjennskap til vitenskapelig, etiske og praktiske aspekter innen klinisk forskning.
 • Kunne bidra til forbedring av design og metoder i klinisk forskning.

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

 • Kunne designe, planlegge, gjennomføre og publisere en klinisk studie av høy kvalitet.
 • Kunne lage en studieprotokoll for en klinisk studie.
 • Kunne vurdere kvaliteten på publiserte kliniske studier.
 • Kunne å formulere problemstillinger ved en gitt hypotese.
 • Kunne vurdere hensiktsmessigheten av å benytte forskjellige metoder og verktøy i kliniske studier.

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg følgende generell kompetanse:

 • Kunne identifisere nye relevante etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til design og gjennomføring av en klinisk studie.
 • Kunne formidle klinisk forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.
 • Kunne utøve klinisk forskning med faglig integritet.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av tre samlinger, vanligvis i september, oktober og november. Læringsformer består av forelesninger, gruppearbeid og tre korte hjemmeoppgaver. Deltakelse i minst 80% av aktivitetene er obligatorisk for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver
 • Oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Hvis eksamen må tas opp vil det bli gjennomført som en skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Kandidater med lavere grad kan søke, og vil bli vurdert individuelt.

Kursmateriell

Warren S. Browner et al. Designing Clinical Research (fifth edition), Wolters Kluwer (2023). ISBN-13: 978-1-975174-40-8.

Slides gjennomgått på kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klinisk medisin
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU