course-details-portlet

MDV6025 - Trening og coaching av hjertepasienter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 3 måneder ALLE

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å fremme kunnskap og bruk av kondisjon- og styrketrening hos hjertepasienter, og tilbyr deltakerne mulighet til å høre kjente eksperter innen feltet forelese og diskutere praktiske eksempler. Emnet adresserer hele spekteret av faglige vurderinger for anbefaling, planlegging og gjennomføring av trening for hjertepasienter i en setting av personlig trening og coaching. I tillegg fokuserer emnet på bruk av eHelse-verktøy for monitorering, oppfølging og motivasjon hos pasienter med livsstilssykdom. Studentene vil også kurses innen basal hjerte-lungeredning. Emnet arrangeres i samarbeid med NorEx – den The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction, Cardiac Exercise Research Group og Nasjonal kompetansetjeneste trening som medisin.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
- Grunnleggende kunnskap om treningsfysiologi, treningsprinsipper, hjerteabnormiteter og livsstilssykdom, samt livsstilsendring hos pasienter med hjertesykdom
- kunnskap om effektiv og trygg bruk av kondisjon- og styrketrening hos hjertepasienter
- kunnskap om planlegging og gjennomføring av trening hos hjertepasienter
- kunnskap om bruk av eHelse- verktøy og aktivitetsmonitorer for monitorering, oppfølging og motivering av pasienter med livsstilssykdom
- forståelse for prinsippene bak grunnleggende hjerte-lungeredning

Ferdigheter
Studenten kan:
- planlegge og gjennomføre effektiv kondisjon- og styrketrening hos hjertepasienter
- benytte ulike typer eHelse-verktøy og aktivitetsmonitorer for monitorering, oppfølging og motivering av pasienter med livsstilssykdom
- gjennomføre grunnleggende hjerte-lungeredning

Generell kompetanse
Studenten har:
- innsikt i grunnleggende treningsfysiologi, treningsprinsipper, hjerteabnormiteter og livsstilssykdom, livsstilsendring og spesielle forhold ved pasienter med hjertesykdom
- kompetanse om planlegging og gjennomføring av effektiv og trygg trening hos ulike pasientgrupper med hjerte- og livsstilssykdom

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer innledningsvis to dager med forelesninger og praktiske demonstrasjoner i grupper, en nettbasert fordypningsmodul, individuelt praktisk arbeid med pasienter og en skriftlig rapport fra praksisarbeidet. For å få vurdert rapporten må du delta i minst 75 % av undervisningen, samt ha gjennomført praksisdelen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger
  • Praktisk arbeid

Mer om vurdering

Rapport fra praktisk arbeid vil bli vurdert.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Kursmateriell

Vitenskapelige artikler vil utgjøre pensum og vil bli linket til timeplan og forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrett
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE

Innlevering 15.12.2020

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU