course-details-portlet

KLMED8012 - Good Clinical Practice (GCP) 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Innføring i Good Clinical Practice som er en internasjonal vitenskapelig og etisk kvalitetsstandard for gjennomføring av kliniske studier, spesielt legemiddelstudier. GCP skal sikre at resultatene fra kliniske studier er til å stole på, samt at pasientenes sikkerhet og rettigheter er ivaretatt.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

 • Kjenne til det viktigste lovverket for klinisk forskning og forstå bakgrunnen for dette
 • Være godt kjent med GCP-prinsippene
 • Være godt kjent med forskjellige roller og ansvarsområder i kliniske studier
 • Kjenne til de ulike faser av kliniske studier og hvorfor de er så viktige
 • Kjenne innholdet på NorCRIN.no - Prosedyrer, maler og sjekklister for gjennomføring av kliniske studier
 • Kjenne til obligatoriske søkeinstanser (REK, SLV og andre) og hvor kliniske studier skal registreres
 • Være i stand til å sette opp et studiearkiv
 • Være i stand til å sette opp en delegeringslogg
 • Forstå viktigheten av opplæring av studiepersonell, hvordan det kan gjennomføres og dokumenteres
 • Kjenne til forskningsetiske prinsipper, informerte samtykke og hvordan pasientrekruttering kan foregå
 • Kjenne til forskjellige typer datainnsamlingsverktøy
 • Vite hva monitorering av en legemiddelstudie innebærer
 • Kjenne til forskjellige typer uønskede hendelser og hvordan de skal håndteres
 • Kjenne til de viktigste momentene rundt håndtering av biologisk prøvemateriale
 • Ha god kjennskap til håndtering av studiemedisin og medikamentregnskap
 • Kjenne til prosessene rundt avslutning av en studie og hvordan data skal lagres
 • Kjenne til mulighetene for inspeksjon av legemiddelstudier

Læringsformer og aktiviteter

Forberedelsesdel (egenstudie)

Forelesninger (samlet på 1 dag)

Eksamensforberedelser (egenstudie)

Hjemmeeksamen (kl 09.00-12.00)

Omfang er til sammen 1 uke.

Mer om vurdering

Case-basert hjemmeeksamen.

Dersom eksamen ikke blir bestått, kan studenten ta opp eksamen samtidig som ordinær eksamen i påfølgende semester. Kurset går hvert semester.

Forkunnskapskrav

Bachelor- eller mastergrad i helsefag eller relaterte disipliner som biologi, bioteknologi, fysiologi, molekylærmedisin, farmasi etc.

Kursmateriell

Guidelines for ICH-GCP (blir tilsendt i forkant)

NorCRIN - legemiddelstudier inkludert prosedyrer, sjekklister og maler (Klinisk utprøving av legemidler - www.norcrin.no)

Veiledning for helseforskning (Helseforskning - veiledning - innsida.ntnu.no)

Kursslides (blir tilsendt i forkant)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  1.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klinisk medisin
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.09.2022

Innlevering
30.09.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
31.03.2023

Innlevering
31.03.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU