course-details-portlet

TPD4166 - Design 8 - Strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

I dette emnet vil strategiske og industrielle desingprosesser og metoder bli diskutert innenfor rammen av bevisst og fremtidig ledelse og designpraksis. Temaer som vil bli dekket, er:

- Produktplanlegging og målsetting

- Produkt / tjeneste systemdesign

- Designprosess og metode

- Identitet, merkevarebygging og formgivning

- Kultur, kulturtilpasning og globalisering

- Involvering av interessenter og nettverksbygging

- Utvikling av verdiforslag, forretningsmodell og Placemaking rammer

- Forecasting & Back Casting

Disse temaene vil bli brukt i et prosjekt. Studentene skal arbeide i grupper, og hver gruppe vil arbeide med en ekstern aktør. Leveranser for prosjektet er grupperapporter som beskriver og kommuniserer en strukturert produktplanstrategi. I tillegg til rapportene skal studentene presentere sitt arbeid to ganger underveis, og ha en avsluttende presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan

 • se for seg globale sosiale, økonomiske og teknologiske trender
 • utvikle fremtidige verdigrunnlag for en organisasjon, dens tilhørende virksomhets økosystem og samfunn gjennom en systematisk produktplanlegging og målsetting.
 • reflektere kritisk over sosiale og miljømessige bærekraftsutfordringer med hensyn til dannelsen av kort-, mellom- og langsiktige strategiske designretninger
 • utvikle en konkret bærekraftsstrategi basert på den typiske prosjekt kontekster mens de relevante UNSGD-målene vurderes

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • å bruke grunnleggende designstrategiverktøy, og i tillegg kunne analysere og utvikle design strategier og hvordan man kan utnytte og bruke design som et strategisk virkemiddel i organisasjoner.
 • kommunisere og assimilere fremtidige verdigrunnlag og strategier i organisasjoner på en overbevisende måte.

Generelle kvalifikasjoner:

Kandidaten er

 • mer bevisst på sin rolle som designer i strategiprosesser i organisasjoner.
 • i stand til å håndtere strategiske designprosesser og dyrke visuelle tenkning, visualisering og kommunikasjonsevner blant aktører involvert i produktplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene i emnet består av en forelesningsserie om produktplanlegging og ledelse, veiledning og prosjektarbeid i gruppe. Formålet med forlesningene er å bygge et fundament og introdusere metoder og prosesser som kan anvendes i prosjektarbeidet. Det legges opp til ukentlige veiledningsmøter i prosjektarbeidet.

Mer om vurdering

Studentgruppene vil bli evaluert og vurdert på:

 • Hvordan de dokumenterer prosesser, beslutningsaktiviteter, strategier og resultater fra strategisk tenkning i en profesjonell rapport.
 • Hvordan de presenterer arbeidet sitt i en avsluttende presentasjon.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Studentene skal ha fullført minst 3 år av høyere utdanning på universitetsnivå eller tilsvarende innen et designrelatert felt.

Kursmateriell

Buijs, J.A. (2012) The Delft Innovation Method: A Design Thinker's Guide to Innovation. 1st edition Boom Lemma, ISBN: 978-94-90947-47-7

Calabretta, G., Gemser, G., & Karpen, I. (2016). Strategic Design: Eight essential practices every strategic designer must master. Bis publishers.

Cagan, J. & Vogel, C.M.; (2002). Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval, Prentice Hall. ISBN 0-13-969694-6 (Selected chapters)

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model canvas. Self published. Last.

Whittington, R. (2003). What is Strategy- and does it matter? 2nd edition, Cengage Learning EMEA, UK. ISBN: 978-86152-377-8

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designstrategier
 • Designmetodikk
 • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU