course-details-portlet

TPD4260 - Design og entrepenørskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Nye måter å produsere, distribuere og skape for produkter og tjenester gjør det aktuelt å studere og revurdere modeller for innovasjon, innen design og entreprenørskap. Dette kurset tar sikte på å gi designstudenter kunnskap om ledelse, økonomisk og strategisk tenkning, samt designferdigheter og motivasjon for entreprenørskap. Videre lærer designstudenter å tenke som en entreprenør ved å bruke modellene, verktøyene og rammene for å videreutvikle sin virksomhet eller ideer. Hovedmotivasjonen for å introdusere dette emnet er å øke studentenes bevissthet om selvstendig sysselsetting som et karrieremulighet og utvikle holdninger, atferd og kapasitet på individnivå for å etablere vekstorienterte satsinger. Kurset benytter seg av en eksperimentell tilnærming til å utvikle nye mønstre for produksjon, distribusjon, samt skape forretningsideer som er i stand til å blande innovasjonsdesign, forretningsdesign, produksjon og ny produksjon. Gjesteforelesninger vil ta en sentral rolle i dette kurset, ikke bare med hensyn til kunnskapsoverføring, men også som en plattform for å tilrettelegge for mentorskap for å oppmuntre unge kandidater til å forfølge sitt kreative potensial og bygge kritiske bånd med forskjellige aktører. Temaer som vil bli diskutert i dette kurset er:

 • Ulike modeller for entreprenørskap
 • Hvordan utvikle og presentere innovative produkter, tjenester, grensesnitt, etc.
 • Hvordan skape bevissthet om de økonomiske og økonomiske implikasjonene, som fører til en entreprenørskap
 • Hvilke forretnings- og designmetoder og verktøy er egnet til å bli brukt i enterprenørskapstenkning
 • Hvordan formidler man forskjellige former for verdiskaping med hensyn til å utvikle nettverk og partnerskap for å oppnå en målrettet verdi ved å fokusere på langsiktige fordeler for samfunnet og økonomisk vekst?

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • Forstår hvordan ulike former for entreprenørskap kan relateres til typiske forretningsstrategier og innovasjonsteorier
 • Forstå hvordan designmetoder og verktøy bidrar til entreprenørskapstankegang og atferd

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan (re)designe deres produkt, tjeneste eller grensesnitt for markedsførbarhet
 • Kan utvikle en overbevisende plan for markedsføring, distribusjon og produksjon
 • Kan strategisk utvikle samarbeid med forskjellige aktører for å markedsføre og produsere deres tilbud

Generelle kompetanser:

Studenten

 • Kan gjenkjenne og utnytte forretningsmuligheter som presenteres av deres tidligere design eller designintensjoner
 • Kan håndtere usikkerhet tilknyttet til utfordringer om selvstendig sysselsetting som en karriere mulighet

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er hovedsakelig prosjektbasert. Den består av en serie forelesninger, supplert med veiledningsøkter. Forelesningene tar sikte på å gi en generell oversikt over de forskjellige strategiene, prosessene og metodene for entreprenørskap, mens veiledningstimer gir mulighet for studentene til å utvikle prosjektet sitt med læreren, fageksperter og aktuelle aktører .

Mer om vurdering

I dette prosjektbaserte kurset skal studentene evalueres ut fra følgende kriterier:

 • Foreslått prosjektmål og plan
 • Kvaliteten på "Hva har blitt designet og utviklet": Produkt, service, grensesnitt, etc.
 • Overordnet forretningsstrategi, distribusjonsplan, produksjonsplan og markedsføringsplan.

Utsatt eksamen holdes i neste semester.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

TPD4144 Fremtider, eller tilsvarende

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

 • Aaboen, L., Landström, H., & Sørheim, R. (2020). How do you become entrepreneurial in one week?. In How to Become an Entrepreneur in a Week. Edward Elgar Publishing.
 • Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons.
 • Timmons, J. A., Spinelli, S., & Tan, Y. (2004). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (Vol. 6). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Design
 • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU