course-details-portlet

TPD4260 - Design og entrepenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Nye måter å produsere, distribuere og skape for produkter og tjenester gjør det aktuelt å studere og revurdere modeller for innovasjon, innen design og entreprenørskap. Dette kurset tar sikte på å gi designstudenter kunnskap om ledelse, økonomisk og strategisk tenkning, samt designferdigheter og motivasjon for entreprenørskap. Videre lærer designstudenter å tenke som en entreprenør ved å bruke modellene, verktøyene og rammene for å videreutvikle sin virksomhet eller ideer. Hovedmotivasjonen for å introdusere "TPD4260 Design & Entrepreneurship" er å øke studentenes bevissthet om selvstendig sysselsetting som et karrieremulighet og utvikle holdninger, atferd og kapasitet på individnivå for å etablere vekstorienterte satsinger. Kurset benytter seg av en eksperimentell tilnærming til å utvikle nye mønstre for produksjon, distribusjon, samt skape forretningsideer som er i stand til å blande innovasjonsdesign, forretningsdesign, produksjon og ny produksjon. Gjesteforelesninger vil ta en sentral rolle i dette kurset, ikke bare med hensyn til kunnskapsoverføring, men også som en plattform for å tilrettelegge for mentorskap for å oppmuntre unge kandidater til å forfølge sitt kreative potensial og bygge kritiske bånd med forskjellige aktører. Temaer som vil bli diskutert i dette kurset er:

 • Ulike modeller for entreprenørskap
 • Hvordan utvikle og presentere innovative produkter, tjenester, grensesnitt, etc.
 • Hvordan skape bevissthet om de økonomiske og økonomiske implikasjonene, som fører til en entreprenørskap
 • Hvilke forretnings- og designmetoder og verktøy er egnet til å bli brukt i enterprenørskapstenkning
 • Hvordan formidler man forskjellige former for verdiskaping med hensyn til å utvikle nettverk og partnerskap for å oppnå en målrettet verdi ved å fokusere på langsiktige fordeler for samfunnet og økonomisk vekst?

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurset skal studentene ha oppnådd følgende:

Generelle kompetanser:

Studenten

 • Kan gjenkjenne og utnytte forretningsmuligheter som presenteres av deres tidligere design eller designintensjoner
 • Kan håndtere usikkerhet tilknyttet til utfordringer om selvstendig sysselsetting som en karriere mulighet

Kunnskap:

Studenten

 • Forstår hvordan ulike former for entreprenørskap kan relateres til typiske forretningsstrategier og innovasjonsteorier
 • Forstå hvordan designmetoder og verktøy bidrar til entreprenørskapstankegang og atferd

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan (re)designe deres produkt, tjeneste eller grensesnitt for markedsførbarhet
 • Kan utvikle en overbevisende plan for markedsføring, distribusjon og produksjon
 • Kan strategisk utvikle samarbeid med forskjellige aktører for å markedsføre og produsere deres tilbud

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er hovedsakelig prosjektbasert. Den består av en serie forelesninger, supplert med veiledningsøkter. Forelesningene tar sikte på å gi en generell oversikt over de forskjellige strategiene, prosessene og metodene for entreprenørskap, mens veiledningstimer gir mulighet for studentene til å utvikle prosjektet sitt med læreren, fageksperter og aktuelle aktører .

Mer om vurdering

I dette prosjektbaserte kurset skal studentene evalueres ut fra følgende kriterier:

 • Foreslått prosjektmål og plan
 • Kvaliteten på "Hva har blitt designet og utviklet": Produkt, service, grensesnitt, etc.
 • Overordnet forretningsstrategi, distribusjonsplan, produksjonsplan og markedsføringsplan.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

TPD4129 System Design & TPD4144 Industriprosjekt, eller tilsvarende

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

 • Aaboen, L., Landström, H., & Sørheim, R. (2020). How do you become entrepreneurial in one week?. In How to Become an Entrepreneur in a Week. Edward Elgar Publishing.
 • Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons.
 • Timmons, J. A., Spinelli, S., & Tan, Y. (2004). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (Vol. 6). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Design
 • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100

Innlevering
19.12.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU